Läs senare

650 miljoner till skolhälsa

01 Nov 2011

Regeringen satsar 650 miljoner kronor under fyra år i form av ett riktat statsbidrag för att stärka elevhälsan. Detta kommer bland annat att innebära fler anställda skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger samt fortbildning och en informationskampanj om näringsriktig skolmat.

– Barn som mår dåligt lär sig dåligt. Skolsköterskor, skolläkare och kuratorer spelar en väldigt viktig roll i skolans verksamhet, sa utbildningsminister Jan Björklund på en webbutsänd presskonferens på tisdagsmorgonen.

Regeringens satsning kommer att innebära ökade kostnader för de kommuner som vill ha del av statsbidraget.

Lärarförbundet välkomnar i en skriftlig kommentar regeringens satsning. Särskilt välkomnas att satsningen sker i form av fler tjänster. Risken är annars att pengarna bara täpper till andra hål i skolans budget, enligt facket.
Lärarförbundet vill att lärarna får ordinationsrätt, så att en elev som de ser behöver hjälp kan få den snabbt.

Miljöpartiet kritiserar satsningen och påpekar att det är en återanvänd satsning som presenterats av regeringen vid minst två tillfällen tidigare och fanns med redan i vårpropositionen 2011.

Vid halvårsskiftet trädde en ny skollag i kraft som stärker kravet på tillgång till olika kompetenser inom elevhälsan. I våras presenterade regeringen en satsning på 650 miljoner som skulle vara under två år för att hjälpa huvudmän inom skolan att nå upp till de nya lagkraven. När budgeten presenterades nu på hösten visade det sig att satsningen ska göras på fyra år istället för två, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

— I praktiken beslutade regeringen att minska det extra stödet till elevhälsan i sin budget med 196 miljoner kronor för 2012, mot vad de tidigare aviserat. Det drabbar främst de elever som mår sämst och har behov av mest stöd i skolan, säger Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson i Miljöpartiets riksdagsgrupp.

ur Lärarförbundets Magasin