Läs senare

9 000 spontana remissvar om vinster i välfärden

VälfärdsvinsterFrågan om att begränsa vinster i välfärden väcker hett engagemang. Hittills har hela 9.000 spontana remissvar vällt in till finansdepartementet, understödda av kampanjer från både motståndare som påhejare.

16 Feb 2017

Ilmar Reepalus förslag om att sätta ett tak för vinsterna i privata välfärdsföretag är nu ute på remiss. Tiden för att tycka till går ut om en dryg vecka och än så länge har ganska få av de officiella remissinstanserna svarat. Men på finansdepartementet jobbas det ändå för högtryck för att ta emot alla svar som kommer in.

Ett par hundra välfärdsföretag, stora som små, har protesterat mot förslaget och flera tusen personer som vill stoppa vinster i välfärden har skickat in spontana yttranden. På torsdagen hade cirka 9.000 spontana yttranden kommit in, uppger departementet för Lärarnas tidning.

De flesta hänger ihop med LO-kampanjen #stoppavinstjakten.
– Vi vill att vanliga medborgare ska få göra sin röst hörd. Vi vet att 80 procent av svenskarna vill stoppa vinstjakten i välfärden, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.
– Vi skulle bli glada om vi når 10.000 namn, och när jag tittade nyss var det runt 5 100.

LO har beslut från två kongresser i rad på att försöka få bort vinster från skattefinansierad välfärd.
– För oss är det oerhört viktigt att det läggs en proposition om detta i riksdagen, säger Guovelin, väl medveten om att det inte finns en riksdagsmajoritet för ett generellt vinsttak i dag och att det kan komma att krävas någon form av kompromiss.

Bör vinstuttagen i skolföretag begränsas?

Utredningens förslag

 • Privata välfärdsföretag måste söka tillstånd innan de kan få del av skattepengar
 • Tillstånden ska beviljas av skolinspektionen och av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Ett tak sätts för rörelseresultatet och därmed hur mycket vinst som ägarna kan ta ut.
 • Taket motsvarar sju procent på företagets operativa kapital, samt statslåneräntan.
 • Operativa kapitalet är de tillgångar som finns i verksamheten, till exempel aktiekapitalet och upplånat kapital.
 • Enligt utredningen är välfärdsföretagens snittavkastning på operativt kapital 47 procent.
 • Det kan jämföras med 10 procent i tjänstesektorn i stort.
 • Brott mot tillståndet ska kunna bestraffas med en sanktionsavgift på högst fem procent av företagets omsättning.
 • Utredningen räknar med att förslagen kan införas 1 juli 2018.
 • Remisstiden går ut den 24 februari.
  Källa: Välfärdsutredningen SOU 2016:78

Det pågår även en intensiv kampanj för att stoppa Reepalus förslag att begränsa vinsten till sju procent av det operativa kapitalet plus statslåneräntan. Organisationer som Svenskt Näringsliv, Almega och Friskolornas Riksförbund är särskilt pådrivande.

För privata förskolor, skolor, äldreboenden och sjukvårdsföretag som behöver hjälp att skriva remissvar finns kampanjsidan svarareepalu.nu, där det även erbjuds hjälp att räkna på ekonomiska konsekvenser för det egna företaget. Därför låter många av inläggen väldigt lika, för att inte säga identiska i många delar.

Ett typexempel är yttrandet från Systrarna Odhs hemtjänst med verksamhet i Skövde och Falköping. Företaget startades 2011 av två systrar och sjuksköterskor och har nu 150 anställda. Blir Reepalus förslag verklighet kommer de att få lägga ned, hävdar de.

Andra svar skiljer sig något från mallen, som en gynekolog i Göteborg som skriver: ”Jag måste få gå med vinst för att kunna investera i ny ultraljudsapparat, nytt IT-system, nya datorer etc. Det kostar skjortan!!”.

 

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin