Läs senare

Akut brist på NO-lärare

Det råder akut brist på lärare i naturorienterade ämnen och teknik, enligt en undersökning från Lärarförbundet. Låga löner gör att läraryrket inte längre upplevs som attraktivt, enligt förbundsordförande Eva-Lis Sirén.

03 Sep 2012

— Varför ska man bli en dåligt betald lärare när man kan bli en bättre betald ingenjör? Ska vi få fler att vilja bli lärare och behålla skickliga lärare så måste man öka lönerna, säger Eva-Lis Sirén.

Nästan hälften av lärarna saknar i dag behörighet att undervisa i de naturorienterade ämnena och skolan står inför stora pensionsavgångar. Endast 27 grundskolelärare för årskurs 7-9 med inriktning på naturorienterade ämnen utexaminerades i våras.

Enligt Lärarförbundet räcker inte de nyexaminerade lärarna för att ersätta dem som lämnar yrket. Eleverna riskerar att få sämre kunskaper.

— Om inte arbetsgivarna tar sitt ansvar står vi mitt i den lärarkris som vi varnat för länge, säger Eva-Lis Sirén.

En avtalsrörelse pågår och medlare har trätt in sedan parterna inte kunnat komma överens. Eva-Lis Sirén säger att lärarna har drygt 10 000 kronor lägre månadslön jämfört med yrkesgrupper med liknande utbildning, till exempel systemvetare och ingenjörer

— Det lönegapet måste rättas till på sikt och det betyder att i den här avtalsrörelsen måste lärarna få mer än andra, säger hon.

Fakta NO-lärare

  • Nästan 4 000 lärare undervisar i NO-ämnen i årskurs 7-9.
  • Nästan hälften av dem saknar behörighet för ämnena.
  • Mer än var fjärde lärare går i pension inom de närmaste tio åren. Det motsvarar cirka 500 behöriga NO-lärare.

Källa: Lärarförbundet (TT)

ur Lärarförbundets Magasin