Läs senare

Arbetsbördan kan ge miljoner i böter

Stockholms stad hotas med ett vite på två miljoner kronor om inte arbetsbördan för lärare minskar. Beslutet kan få konsekvenser för lärare i hela landet.

27 Feb 2013

Huvudskyddsombudet för Lärarnas Riksförbund i Stockholm Ragnar Sjölander anmälde i oktober Stockholms stad till Arbetsmiljöverket. Han slog larm om att arbetsbördan har ökat på ett oacceptabelt sätt för lärarna inom stadens 140 grundskolor och 25 gymnasier. Fler möten, mer dokumentation, allt längre blanketter att fylla i var några exempel.
Arbetsmiljöverket instämmer i kritiken.Bild: Mikael Andersson

– Vi har bedömt att lärarna i Stockholm har en för hög arbetsbelastning, säger Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets distrikt i Stockholm.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm har till exempel infört det så kallade Stockholmsprovet i matematik och ålagt lärarna det digitala verktyget LPP, lokal pedagogisk planering.

– Vi har fått höra att många lärare har sömnsvårigheter, att lärare går ner på deltid för att klara av jobbet och att de har hög sjuknärvaro, säger Fredrika Brickman.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Stockholms stad agerar för att minska arbetsbördan.

Staden ska skriftligen klargöra för alla lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som lärarna ska utföra inom den reglerade arbetstiden. Staden ska också ange vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas.

Detta ska vara klart senast den 15 augusti. Annars får Stockholms stad betala ett vite på två miljoner kronor.

Vad har detta för betydelse för lärare i övriga Sverige?

– Rent juridiskt är inte andra kommuner bundna av detta. Men vetskapen om vårt beslut kommer förstås att sprida sig. Det kan stärka skyddsombuden på andra ställen och få andra kommuner att skärpa sig, säger Fredrika Brickman.

Beslutet välkomnas av båda lärarfacken.

– Det här är ett mycket skarpt ställningstagande, som tydligt talar om att Stockholms stad måste minska arbetsbelastningen och ge nya direktiv till rektorerna, säger Ragnar Sjölander, LR.

– Även om vi inte skrev anmälan tillsammans så har vi arbetat på många olika plan för att minska lärarnas arbetsbörda. Det här är ett välkommet beslut som blir ett bra verktyg i det arbetet, säger Ingrid Lindblom, vice ordförande i Lärarförbundet i Stockholm.

Lova Kempe Hansen är lärare i textilslöjd på Södra Ängby skola i Stockholm. Hon jobbade tidigare i friskola och har slagits av hur mycket hon måste sitta i möten sedan hon började på en kommunal skola.

– Det är tid som jag hellre skulle vilja lägga på eleverna och till att förbereda lektionerna, säger hon.

Skolborgarrådet i Stockholm Lotta Edholm säger att hon också är bekymrad över lärarnas arbetsbörda.

– Därför har vi redan satt i gång ett arbete inom utbildningsförvaltningen med att se över lärarnas arbetsbelastning. Avsikten är att se vad som kan tas bort och vad som kan förenklas. Administrativ personal skulle till exempel kanske kunna ta hand om frånvarorapporteringen, säger hon.

Ohälsa ska förebyggas

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverkets beslut innebär detta att Stockholms stad inte gång på gång kan ålägga lärarna nya arbetsuppgifter "av såväl administrativ som pedagogisk art".

ur Lärarförbundets Magasin