Läs senare

Asylsökande elever ska få plats även på populära skolor

Var femte skola tar inte emot en enda asylsökande elev. De vill regeringen förändra och tillsätter nu en snabbutredning.

26 Nov 2015

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är varken främmande för förslag om att ”bussa” elever eller att införa kvotering i kommunala skolor.

– Hur det ska gå till och vilka möjligheter det finns att ställa krav på skolorna får utredaren nu titta på, säger Gustav Fridolin.

I dag tar vissa kommuner och skolor ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända barn och vuxna medan andra knappt tar något. Regeringen beslutade igår om ett lagförslag där alla kommuner ska bli skyldiga att ta emot nyanlända vuxna och barn. Man gav också utredaren Ebba Östlin (s), kommunalråd med ansvar för utbildning i Botkyrka kommun, i uppdrag att snabbutreda hur:

  • friskolor med kö ska kunna ta emot asylsökande elever.
  • elever i kommuner ska kunna erbjudas plats i andra skolor än de som ligger nära elevernas hem och hur det praktiskt ska organiseras.
  • pensionerade lärare, lärarstuderande eller andra lämpliga yrkeskategorier ska kunna utgöra ett stöd för nyanlända elever.

Redan den 18 januari ska utredaren komma med sina förslag för att en ny lagstiftning ska kunna gälla från höstterminen 2016.

Gustav Fridolin angav, under torsdagens presskonferens på Rosenbad i Stockholm, att 4 procent av Sveriges skolor tar emot en tredjedel av alla asylsökande elever. Samtidigt brottas många av de skolorna med låg behörighet hos lärarna och låga resultat.

– Det fungerar inte, konstaterade Gustav Fridolin.

Han framhåller dock att det pågår en hel del arbete för att lösa krisen i många kommuner. Under fredagen ska utbildningsministern bland annat besöka Malmö där man redan har gått ut till alla stadsdelar och begärt att de ska ta emot asylsökande barn på alla skolor. I Stockholm stad har man frågat samtliga kommunala skolor vilken kapacitet de har att ta emot asylsökande elever. Och i Ronneby har man börjat bussa barn till byskolor istället för att lägga ned dessa.

Gustav Fridolin är däremot inte beredd att komma med några tvingande åtgärder som kvotering när det gäller friskolorna. Han är fast övertygad om att de är beredda att ta ansvar för de asylsökande eleverna. Och Friskolornas riksförbund är positiva till utredningen.

– Då skulle det vara märkligt från vår sida att väcka en konflikt med friskolorna, säger Fridolin.

Ojämn fördelning 

  • Av de kommunala skolorna tog 80 procent emot asylsökande elever under år 2014 medan 20 procent inte tog emot några alls.
  • I de fristående skolorna tog 63 procent emot asylsökande elever medan 37 procent inte tog emot några av dessa elever.
  • Sammanlagt var det 1207 skolor i Sverige som inte tog emot en enda asylsökande elev.

ur Lärarförbundets Magasin