Läs senare

Betyg från sexan införs 2012

– Nu ska lärarna på mellanstadiet få lära sig hur man sätter betyg.
Det sade utbildningsminister Jan Björklund när han i dag presenterade regeringens redan välbekanta förslag om betyg från skolår sex.

18 Maj 2010

Det blir de elever som idag går i trean som får de första betygen i sexan, när systemet införs höstterminen 2012. Då får även sjuorna betyg för första gången.
Betygen sätts enligt den nya betygsskalan A–F i varje enskilt ämne, även i de samhälls- och naturorienterande. Undantaget blir i årskurs sex där det blir tillåtet med blockbetyg i so och no. Betyg i språkval ska inte sättas förrän i årskurs sju.

Jan Björklund motiverar regeringens förslag med att elever och föräldrar får bättre information om hur det går i skolan, att det blir tydligt vad som förväntas och lättare att upptäcka dem som halkar efter. Lärarna tvingas ta ställning till om varje elev nått målen eller inte.
Han tror att elever kommer att ta skolan på lite större allvar och plugga mer när de får betyg tidigare. Pressen och stressen kan däremot minska, hoppas han.
– Idag är det ett väldigt fokus på betygen eftersom de kommer så sent och man får så lite tid på sig att läsa upp dem. Jag tror att tidigare betyg kan få elever att slappna av, säger Jan Björklund.

Nu ska förslaget ut på remiss och i höst är det regeringens avsikt att riksdagen ska fatta beslut om de tidigare betygen.  Det skulle ge nästan två år till att implementera reformen.
– Detta är nytt för de flesta lärarna på mellanstadiet och det kommer att krävas fortbildning, säger Jan Björklund.
Den ska ges inom ramen för Lärarlyftet. Och för det merarbete det blir på skolorna ska kommunerna få statbidrag.

Enligt den nya skollagen ska bara legitimerade lärare få sätta betyg. Det kommer inte att medföra några stora problem på mellanstadiet, enligt Jan Björklund, eftersom de flesta som undervisar där har lärarbehörighet.
– Däremot kan det bli en utmaning på högstadiet, säger han och hänvisar till det nya back up-systemet, som säger att en legitimerad kollega och i sista hand rektor ska träda in som betygssättare.
Waldorfskolor kommer även i fortsättningen undantas från tvånget att sätta betyg.

ur Lärarförbundets Magasin