Läs senare

Björklund ger Skolverket bakläxa

Skolverket har inte tillräckligt användarvänlig statistik. Det anser utbildningsminister Jan Björklund som kräver bättring på flera områden.

06 Sep 2012

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att förbättra sin statistik så att olika skolors faktiska resultat kan jämföras med varandra. Detta för att det fria skolvalet kräver att föräldrar och elever kan göra ett så välgrundat val som möjligt.

Dessutom riktar Jan Björklund skarp kritik mot mätinstrumentet SALSA, som han hävdar ”har använts för att legitimera bristfälliga skolresultat”. Därför ska Skolverket utreda hur SALSA i praktiken har uppfattats och använts av skolorna själva. Bakgrunden är att SALSA-värdet tar hänsyn till bakgrundsfaktorer i bedömningen av skolor, som utbildningsnivå hos föräldrarna, elevernas kön och etnicitet.

Skolverket får också i uppdrag att utveckla mått på skolors kvalitet som gör det möjligt att upptäcka vilka skolor som avviker från riksgenomsnittet i sina kunskapsresultat.

Senast den 31 maj 2013 ska förbättringarna vara genomförda.

ur Lärarförbundets Magasin