Läs senare

Elever med hörselproblem får lägre resultat

28 Aug 2012

Elever som är döva eller har en hörselnedsättning har svårare att nå höga resultat i skolan jämfört med övriga elever.

Det visar en kartläggning av utbildningsresultatet för döva och hörselskadade elever i Norge.

Rapportförfattaren Ola Hendar redovisade motsvarande resultat i Sverige år 2008.

Andelen svenska hörselskadade och döva elever som når behörighet att söka till gymnasieskolan är lägst inom specialskolan. Även gruppen hörselskadade och döva i grundskolan har en lägre andel elever som når behörighet till de nationella programmen.

Samma mönster gäller andelen eleven som inte nått målen i ett, flera eller alla ämnen.

ur Lärarförbundets Magasin