Läs senare

En-till-en sätter press på lärarna

03 Apr 2014
En-till-en sätter press på lärarna
Lärarna Maria Jersby och Anna Magnusson Gardelin har jobbat med en-till-en i fyra år. Bild: Conny Sillén

Elevdatorer kan vara fantastiska verktyg i undervisningen. Men att utnyttja deras potential kräver stora insatser från lärarna. Det anser Maria Jersby och Anna Magnusson Gardelin, som är lärare i årskurs 6—9 på Karlbergsskolan i Köping.
— En-till-en kräver otroligt mycket mer tid eftersom man måste hitta uppgifter på nätet eller producera egna som eleverna kan göra på sina datorer, säger Maria Jersby som undervisar i svenska och engelska.

Anna Magnusson Gardelin, SO-lärare i sexan, håller med.

— Det tar så lång tid att jag redan nu borde förbereda min kurs för sjuorna nästa läsår. Men jag har inte tid eftersom det är nationella prov. Hur ska jag hinna förverkliga allt som förväntas av mig? undrar hon.

När man använder dator eller surfplatta i undervisningen är bra lektionsmaterial helt nödvändigt, menar de båda. Annars glider elevernas uppmärksamhet lätt över till sociala medier som alltid finns till hands på datorerna.

— Eleverna är mycket mer ofokuserade nu. Hela den sociala världen finns bara ett klick bort, förklarar Maria Jersby.

Men att ta bort datorerna från skolan är ändå inget alternativ, tycker hon.

— Om skolan ska vara på riktigt för eleverna så måste det finnas datorer där. Annars blir skolan en enhet som inte hänger ihop med resten av deras vardag, resonerar hon.

Maria Jersby och Anna Magnusson Gardelin minns att kommunen lovade att en-till-en-satsningen inte skulle belasta de enskilda skolornas budget. Samtidigt har de sett sina undervisningsgrupper växa.

— Nu har vi 30 elever i stället för 20 i grupperna, konstaterar Maria Jersby.

Anna Magnusson Gardelin upplever att teknik får kosta, men inte personal.

— I stället för bibehållen personaltäthet har vi fått datorer och smartboards.

Enligt Karlbergsskolans rektor Ragnar Larsson är det inte en-till-en som ligger bakom de större undervisningsgrupperna utan andra organisatoriska förändringar. Att undervisningen behöver förnyas och lektionerna kräver mycket förberedelser är inget unikt för en-till-en, menar han.

— Nu för tiden kan du inte bara ta läroboken under armen och gå in till klassen och slå upp kapitel två.

Men han är medveten om att teknikstrul och administration kring datorerna stjäl av lärarnas tid.

— Den tiden hade kunnat användas till lektionsförberedelser eller sociala samtal med eleverna.

En-till-en i Köping

  • Inleddes 2010. Omfattar årskurs 6—9 och gymnasiet.
  • Till en början fick eleverna datorer men de har ersatts av surfplattor i grundskolorna.
  • Kommunen har skjutit till pengar för inköpen. De löpande kostnaderna har barn- och utbildningsförvaltningen fått klara inom ordinarie budget.

ur Lärarförbundets Magasin