Läs senare

Expertgrupp vill att lärarstudenters studielån avskrivs

5 poäng för betyget F och avskrivna studielån för den som tar en lärarexamen. Det är två av förslagen från huvudmännens expertråd för skolutveckling.

15 Mar 2016

Det var i somras som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund tillsatte ett expertråd med 22 lärare, rektorer, skolchefer och forskare. Uppdraget var att samla in exempel på framgångsrik skolutveckling.
 

Nu har rådet kommit med 30 rekommendationer om allt från lärarnas arbetssätt till forskning och värderingar.
 

De 22 experterna anser bland annat att det är bäst att prioritera några få och långsiktiga utvecklingsområden när undervisningen ska förbättras, och att det är lärarnas analyser som ska ligga tillgrund för prioriteringarna. De vill också ha färre och tydligare kunskapskrav i grundskolan än dagens över 100 krav i årskurs 6 och 9.
 

Några av de mer konkreta förslagen:

  • Regeringen bör locka fler att bli lärare genom att tillåta att studielån skrivs av för universitetsstuderande som går klart lärarutbildningen.
  • Staten och huvudmännen bör inrätta fler kombinationstjänster på skola/högskola så att lärare och rektorer kan forska i tjänsten.
  • Betygsreglerna bör ändras så att betyget F ger ett meritvärde på exempelvis 5 poäng. Syfte är att öka elevers motivation att delta i undervisningen även om de inte når E.

Rapporten länkar också till framgångsrika arbetssätt i friskolor och kommuner, exempelvis Vittra Vallentuna som har kunskapsuppföljningar med varje elev var sjätte vecka, det tvålärarsystem som Södertälje har inrättat i flera grundskolor och Falköpings modell där förskollärarna är ”mellanledare” i förskolan.

ur Lärarförbundets Magasin