Läs senare

Extra pengar till gymnasieskolor

Gymnasieskolorna kommer att få extra pengar i höstens budget. Trots att man så sent som förra året bedömde att den nya gymnasieskolan skulle bli billigare.

07 Sep 2012

Regeringen vill nu ge kommunerna 895 miljoner kronor extra för att använda i gymnasieskolorna. Så sent som förra året drog man ned på anslagen, eftersom den nya gymnasieskolan bedöms bli billigare än den gamla, bland annat för att det finns färre program.

Men neddragningen blev väl kraftig, enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP), som fått utstå kritik både från oppositionspartierna och landets kommuner för de minskade anslagen.

– Sveriges kommuner och landsting har varit kritiska och vi har lyssnat på den kritiken och anat att de har haft en poäng, säger han till TT.

Efter överläggningar har regeringen nu beslutat att betala ut en engångssumma som ersättning för nuvarande läsår och läsåret 2011/2012. Summan, 895 miljoner, motsvarar den planerade neddragningen i 2013 års budget.

– Det är en framgång att de aviserade neddragningarna 2013 inte fullföljs. Ett gemensamt fortsatt arbete med staten får visa vilka effekterna blir i ett längre perspektiv, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, i en kommentar.

En orsak till att regeringens tidigare bedömning inte höll är att det under en övergångsperiod finns två gymnasieorganisationer. Elever håller på att gå ut sina utbildningar i den gamla gymnasieskolan, samtidigt som nya elever börjar i det nya systemet. Det innebär merkostnader för kommunerna som måste hålla i gång båda.

ur Lärarförbundets Magasin