Läs senare

Få lärare anmäler sin arbetsskada

Allt färre söker ersättning för sin arbetsskada, samtidigt som arbetsskadorna ökar.
– Vi ser bara toppen av isberget, säger Mathias Åström, Lärarförbundet.

29 Jan 2016

Lärarkåren ligger högt i arbetsskadestatistiken, men ansökan om ersättning för arbetsskador ökar inte. Få vet om att de måste anmäla.

– Vi gör ett stort jobb inom det här området, men har inte lyckats få ut tillräcklig information, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Det är en jämn ström av ärenden som Lärarförbundet driver vidare varje år mot arbetsgivare eller försäkringsbolag. 

– Vi har under senare år haft många lyckade ärenden. Det blir tydligare och tydligare vad en arbetsskada är, och vi har lyckats flytta fram positionerna. Men många ärenden går oss förbi. Vi ser bara toppen av isberget.
 

Vad gör ni för att fler ska anmäla?

– Vi vill få bättre fart på informationen och bättre koll på hur mycket information som når medlemmarna. Vi har sedan en tid tillbaka en person anställd för att arbeta med just detta.

Det finns flera anledningar till att färre söker ersättning i dag än för tio år sedan. Bland annat gör ändrade sjukpenningsregler att Försäkringskassan inte längre prövar en arbetsskada automatiskt vid exempelvis förtidspensionering. Nu måste man själv anmäla sin arbetsskada, vilket både fackförbundens medlemmar och de fackliga företrädarna har dålig kunskap om, enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO-rättsskydd.

Enligt LO-TCO-rättsskydd, som driver rättsfall för fackliga medlemmar, finns dessutom en myt om att det inte lönar sig att anmäla en arbetsskada.

– Det är fel. Av dem som anmäler är det numera procentuellt sett fler som får skadorna godkända, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO-rättsskydd i ett uttalande.

Klart färre ärenden 

  • 2005 avslutade LO-TCO-rättsskydd 722 arbetsskadeärenden. Motsvarande siffra för 2015 är 103 ärenden.
  • Regeringens budgetanslag för arbetsskadeersättning har minskat från 6,3 miljarder kronor 2005 till 3,1 miljarder kronor år 2016.
  • Antalet avslutade arbetsskadeärenden hos Försäkringskassan har minskat från 25.721 (44 procent bifall) till 13.013 (54 procent bifall) mellan åren 2004 och 2014. 
    Källa: LO-TCO-rättsskydd, Tidningen Arbetarskydd.

ur Lärarförbundets Magasin