Läs senare

Få lovar mer än 4,2 procent

Lärarnas löneökning på 4,2 procent i år blir svår att klara för en del kommuner. Få lovar mer än avtalet till lärarna 2013.

16 Okt 2012

Lärarnas tidning har ringt runt till 14 kommuner över hela landet och ställt frågor om lönekraven i det nya läraravtalet. Bilden är splittrad.

Ingen av de uppringda har budgeterat för ett lönelyft på 4,2 procent för lärarna i år. Kalkylerna har legat på 2,5 till 3,75 procent.

Norrköpings kommun hade räknat på en ökning med 3 procent i år.

— Men vi klarar det 2012. Det handlar om 10 miljoner mer och vi har en hyfsad ekonomi. Andra poster har utvecklats mer positivt, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Göteborg har man ännu ingen lösning.

— Det är ju ett steg upp till 4,2 procent och vi har inte diskuterat färdigt hur vi ska hantera det. Vi analyserar och funderar, säger Robert Hammarstrand (S), biträdande kommunalråd.

I Boden är man positiv till höjda lärarlöner, men ser svårigheter.

— Det kan bli tufft att klara, det kan bli nedskärningar, säger Torbjörn Lidberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I år ser det ekonomiska läget ljust ut för kommunerna, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos. Endast ett fåtal kommuner går med underskott. Men för 2013 ser det kärvare ut (se faktaruta).

För 2013 ska lärarna få minst industrinormen, enligt avtalet. I rundringningen är det bara Norrköping, Helsingborg och Västerås som i dag kan uppge att de satsar utöver avtalet 2013.

Norrköping har tagit höjd för 4 procents löneökning 2013. Dessutom har kommunen avsatt ytterligare 10 miljoner kronor för lokala påslag, där en »betydande del« ska gå till lärarna. Det motsvarar 0,25 procent.

— Vi är en låglönekommun. Vi vill befria oss från det, säger Lars Stjernkvist (S).

Västerås lägger 15 miljoner extra på undervisande lärare i år, motsvarande en ökning med cirka 0,8 procent utöver avtalets miniminivå, och 5 miljoner extra på förskollärare 2013. Som i flera andra kommuner vill man öka lönespridningen.

— Vi har sagt att vi ska satsa på två, tre duktiga lärare per skola som får riktiga lönelyft, en karriärsatsning med kommunala pengar, säger Staffan Jansson (S), ordförande i kommunens arbetsgivardelegation.

Även Helsingborg har en särskild pott på 5 miljoner kronor som regelbundet från och med i år ska gå till att höja lönerna för de lärare som åstadkommer ett bra resultat, i enlighet med vissa kriterier.

Om de sifferlösa åren 2014 och 2015 vill ingen uttala sig, med undantag av Hultsfred och Västerås. Där tror man att det inte kommer att landa under industrimärket.

Enligt Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, innebär sifferlösa avtal inte uteblivna löneökningar. Det kan mycket väl innebära att det blir högre löneökningar än i industrin.

— Ska man agera klokt ska man ta höjd för avtal som innebär att man gradvis stärker lärarnas ställning de kommande åren. Men det ska vara kopplat till resultat och utfall i skolan, säger Anders Knape.

Överskott minskar

  • 2012 får kommunerna ett överskott på 15 miljarder kronor. 8 miljarder kommer från en engångsintäkt.
  • För 2013 beräknas överskottet stanna på 6 miljarder.
  • För 2014 och 2015 är kalkylen 5 miljarder i överskott per år. Källa: SKL

Rundringning

  • Lärarnas tidning ringde följande kommuner: Boden, Göteborg, Helsingborg, Hultsfred, Norrköping, Laxå, Lekeberg, Lidköping, Malå, Sandviken, Storfors, Ydre, Västerås, Örebro.

ur Lärarförbundets Magasin