Läs senare

Färre yrkeselever oroar inte Björklund

Den nya gymnasieskolans yrkesprogram lockar allt färre elever. Men det oroar inte utbildningsminister Jan Björklund. De yrkestekniska programmens nedgång uppvägs av uppsvinget för det högskoleförberedande teknikprogrammet, anser han.

20 Aug 2012

— Det finns inget misslyckande i det. Vi har önskat fler elever på det teknikprogrammet för att få fler ingenjörer. Industrin har längtat efter detta, säger han.

Jan Björklund kallade till presskonferens på måndagen för att ge sin syn på nedgången för yrkesprogrammen. De fyra industritekniska programmen – el- och energi, VVS- och fastighet, fordons- och transport samt industriteknik – tappade totalt 1,8 procentenheter från läsåret 2010/11 till 2011/12. Teknikprogrammet ökade exakt lika mycket, lyfter Björklund fram.

Jan Björklund ser motsvarande förflyttning från handels- och administrationsprogrammet till det högskoleförberedande ekonomiprogrammet.

— Detta är de två stora förklaringarna till förskjutningen från yrkesprogram till högskoleförberedande program. Jag ser inte problemet med att några stora yrkesgrupper blir mer välutbildade när de kommer ut på arbetsmarknaden.

En tredje förklaring enligt Jan Björklund är höjda behörighetskrav till gymnasieskolan som har lett till att yrkesprogrammen har tappat elever till introduktionsprogrammen.

Jan Björklund tänker inte genomföra några större förändringar av yrkesprogrammen, exempelvis att alla elever ska få behörighet till högskolan. Den enda aktuella ändringen blir på vård- och omsorgsprogrammet. Björklund ger Skolverket uppdraget att utreda en inriktning som ska ge undersköterskeexamen och behörighet till högskolans sjuksköterskeutbildning (se artikel intill).

Jan Björklund har också tankar om att införa kortare yrkesutbildningar på ett eller två år, men där finns det ännu inga konkreta förslag.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesman Ibrahim Baylan tycker att Jan Björklunds analys är märklig.

— Det är bra om elever väljer teknikprogrammet, men om de tvingas till det på grund av en verklighetsfrånvänd regeringspolitik är risken stor för ännu fler avhopp. Regeringen måste krypa till korset och se till att alla elever får en gemensam kunskapsbas som ger allmän behörighet till högskolan, säger Ibrahim Baylan.

ur Lärarförbundets Magasin