Läs senare

Fler har fått mindre tid till uppdraget

Andelen förstelärare som får ägna max 10 procent av sin arbetstid åt förstelärarupp­draget har ökat, från var tredje 2013 till nästan varannan i dag. Det visar Lärarnas tidnings granskning av skol­huvudmännens ansökningar om karriärtjänster till Skolverket.

02 Mar 2016

Andelen förstelärare som får lägga mellan 11 och 25 procent av sin arbetstid på uppdraget har under samma period minskat från 34 till 24 procent. Bara 3 procent av förstelärarna får lägga mer än en fjärdedel av sin arbetstid på uppdraget, även det är en liten minskning jämfört med 2013.

Arbetsgivarna inom kommuner och friskoleföretag ger alltså förstelärarna allt mindre specifik tid för för sitt uppdrag.

– Det är tyvärr en bild som jag känner igen både från de som har tjänsterna och från våra förtroendevalda. Alldeles för många kommuner har stannat vid att göra detta till en lönereform. Ska vi kunna vända kunskapsutvecklingen och skapa riktiga karriärtjänster behöver lärarna få specificerade uppdrag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Andelen förstelärare med tillsvidaretjänster ökade dock mellan december 2014 och december 2015 från 29 procent till 35 procent. 

Hur stor del av tiden lägger du på uppdraget som förstelärare?

2013

0–10 % av tiden: 34 %

11–25% av tiden: 34 %

26–50% av tiden: 5 %

Kan inte skatta: 27 %

 
2015

0–10 % av tiden: 48 %

11–25% av tiden: 24 %

26–50% av tiden: 3 %

Kan inte skatta: 25 % 

ur Lärarförbundets Magasin