Läs senare

Fler nyanlända spär på lärarbristen

Regeringen höjer prognosen för hur många lärare som behöver rekryteras med 20.000 heltidstjänster åren 2015–2019. 17.000 av dessa beror på det ökade antalet nyanlända barn. De kommande fem åren beräknas det fattas 60.000 lärare.

11 Jan 2016
Fler nyanlända spär på lärarbristen
Gustav Fridolin, utbildningsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Foto: Mats Thorén

[uppdaterad 2015-01-12, kl 14:03]

Att det råder brist på lärare är känt sedan tidigare, men nu höjer regeringen prognosen ytterligare. Skolverket bedömde i somras rekryteringsbehovet till 70.000 heltidstjänster åren 2015–2019. Enligt nya beräkningar som utbildningsdepartementet har gjort, och som presenterades vid en pressträff på måndagen, är behovet närmare 90.000 heltidstjänster. Av det ökade behovet på 20.000 tjänster beror 17.000 på mängden nyanlända barn och unga. De övriga kan härledas till satsningarna lågstadielyftet och kunskapslyftet.

Det motsvarar ett examinationsbehov på 107.000 lärare, vilket är 60.000 fler än som examinerats de senaste fem åren.

Att examinationsbehovet är större än rekryteringsbehovet beror på att alla som examineras inte kommer att arbeta som lärare.

En rad statliga insatser pågår som ska öka yrkets attraktivitet, exempelvis en statlig lönesatsning. Men det gäller också att få lärarna att stanna i yrket.

– Får vi fler lärare att fortsätta i sin lärargärning under hela sitt yrkesliv och kanske ibland fortsätta några år in i pensionen, är det en av de mest effektiva åtgärderna för att klara av lärarbristen, sa Gustav Fridolin under pressträffen.

Situationen ökar pressen på staten och huvudmännen att förbättra villkoren för lärarna, anser Lärarförbundet.
– Problemet är inte de nyanlända flyktingbarnen, problemet är att läraryrket är för lågt värderat och att för få väljer att bli och vara lärare, säger Johanna Jaara Åstrand förbundsordförande i en kommentar.Många av de åtgärder regeringen har genomfört eller ska genomföra är helt rätt, anser hon.

– Men de åtgärder som vidtagits hittills är inte tillräckliga. Det finns till exempel en stor reserv av personer med lärarutbildning som lämnat yrket. Alla ansträngningar måste göras för att få dem att återvända till läraryrket och det gäller även lärare i svenska som andraspråk.
Förra året kom det 71.000 nyanlända barn i åldrarna 1–18 år till Sverige, enligt en analys som Skolverket publicerade på måndagen. Samtidigt förväntas antalet barn som föds i Sverige öka, enligt en SCB-prognos.

Det totala antalet barn och unga i skolåldern beräknas öka med 17 procent fram till 2020 jämfört med hur det såg ut 2014, enligt regeringen. Både inrikes och utrikes födda bidrar till ökningen. 

Antal nyanlända barn 2015

  • Antal nyanlända 1–12 år: 31.000.
  • Antalet barn 1–12 år motsvarar omkring 2 procent av eleverna i förskolan, förskoleklassen och i årkurs 1-6 i grundskolan.
  • Antal nyanlända 13–18 år: 40.000.
  • I åldern 13–15 år motsvarar antalet nyanlända drygt 5 procent av alla elever i årskurs 7–9.
  • I åldern 16–18 år motsvarar de nyanlända ungdomarna nästan 8 procent av befolkningen i samma åldersgrupp.
  • Störst är årskullen födda 1999 med nästan 13 000 elever. En stor majoritet av de nyanlända i de äldre årskullarna är pojkar.

Källa: Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin