Läs senare

Folkhögskollärarna får 3,2 procent i löneökning – och ett samtal med sin rektor

Lärarna på landets folkhögskolor får 3,2 procent i löneökning i år. De kommer också att få diskutera sin arbetstid med sin rektor.

21 Jun 2012

Avtalet ligger alltså betydligt under de fyra procent som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har erbjudit de kommunalt anställda lärarna – ett bud som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund avvisade förra veckan.

– Det är ett helt annat upplägg på det här avtalet, vilket har gjort det möjligt att anta, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Den avgörande skillnaden är att avtalet med Arbetsgivaralliansen är tvåårigt. Första året ger det 3,2 procent i löneökning- att jämföra med de 2,6 procent som övriga arbetsmarknaden får – och andra året 2,4 procent. Om andra avtalsområden får mer än så nästa år ska fack och arbetsgivare hantera den saken gemensamt, enligt avtalet.

Budet från SKL som lärarfacken sade nej till innebar en garanterad löneökning på 4 procent första året, sedan ett löfte om 0,2 procent mer än andra under år två och därefter tre sifferlösa år.

Kan det här avtalet i pengar bli stilbildande för ett kommande avtal med SKL?

– Nej. Det här avtalet har förhandlats fram tillsammans med Vision och SKL för en mindre del av skolområdet. SKL har en helt annan roll när det gäller att utveckla skolan, säger Mathias Åström.

Avtalet med Arbetsgivaralliansen berör knappt 2 000 av Lärarförbundets medlemmar, merparten av dem är lärare på folkhögskolor.

Avtalet innehåller även skrivningar om att lärares främsta uppgift är att undervisa och att utveckla elevernas lärande. Fack och arbetsgivare är ense om att rektor och lärare minst en gång per år ska ha ett samtal om hur mycket arbetsuppgifter läraren har och hur de förläggs. Rektorn och läraren ska också samtala om balansen mellan undervisning, administration och utvecklingsarbete.

– Det är väldigt roligt att se att arbetsgivaren är så fokuserad på att göra något bra av det här med arbetstiderna. Det handlar om att få ordning på lärarens arbetsuppgifter, så att de inte svämmar över, säger Mathias Åström.

På torsdagen blev även Lärarförbundets avtal med Svenska kyrkan för 2 400 kyrkomusiker, förskollärare och församlingspedagoger klart. Det innebär att lönerna räknas upp med 2,6 procent i år, det vill säga i samma nivå som på övriga arbetsmarknaden.

ur Lärarförbundets Magasin