Läs senare

Forskare: Elitklasser helt fel väg

Spetsutbildningar i grundskolan leder varken till bättre elit eller bättre genomsnittliga resultat. Det menar Eva Myrberg, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon anser att Jan Björklunds elitklasser är helt fel väg att gå för att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan.

18 Aug 2010

– Det finns över huvud taget ingen forskning som visar att kunskapsresultaten gynnas av nivågruppering. Länder med tidig uppdelning av eleverna, som Tyskland och England, visar heller inte upp bättre resultat i internationella jämförelser.
Tvärtom menar hon att det är bra med stor kunskapsvariation i klasserna, eftersom kamrateffektens inflytande är så pass stort.
– De svagare eleverna lyfter sig med duktiga elever i klassen, men vi vet att även de duktiga eleverna gynnas av att hjälpa andra elever. Det är genom att förklara ett ämne för andra som man har lättast att höja sin egen nivå.

De viktigaste faktorerna för att höja kunskapsresultaten är enligt Eva Myrberg i stället minskad segregering och hög lärarkompetens och lärartäthet. Det är en slutsats som även Skolverket drog i en rapport förra året, där man konstaterar att ökad segregering är negativ för kunskapsutvecklingen.

Oppositionen har beslutat att det inte blir några elitklasser om de rödgröna vinner valet.

ur Lärarförbundets Magasin