Läs senare

Forskare kritiserar tolkningar av Pisa

Det går inte att basera en skolpolitik på Pisa-rapportens tolkningar av de deltagande ländernas kunskapsresultat. Det anser ekonomiforskarna Gabriel Heller Sahlgren, Philip Booth och Henrik Jordahl.

13 Jan 2014

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver de att Pisarapporterna inte kan användas för att visa på orsakssamband och att det därför rent av kan vara skadligt att basera skolpolitiken på dem.

De tre forskarna skriver att ”Pisastudien är ett fyrverkeri av korrelationer som i slutändan inte säger någonting om de bakomliggande orsakssambanden”. De hävdar att det krävs mycket bättremetoder än de som används i OECD:s rapport för att avgöra vad som orsakar vad.

Exempel på områden där forskningen kommit till andra slutsatser än Pisa-rapporten är enligt skribenterna friskolor och graden av autonomi i skolornas förhållande till staten.

Debattörerna:

Gabriel Heller Sahlgren är forskningschef på Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London.
Philip Booth är professor vid Cass Business School i London och programchef på IEA.
Henrik Jordahl är docent på Institutet för näringslivsforskning (IFN).

ur Lärarförbundets Magasin