Läs senare

Förskolor får söka utvecklingsbidrag igen

Nu kan förskolorna åter söka utvecklingsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 25 miljoner kronor väntar efter regeringens kovändning.

29 Jan 2016

Förskolorna fick kalla handen när de i augusti förra året sökte pengar för särskilda insatser, de så kallade SIS-medlen. Utbildningsdepartementet hade påtalat för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att bidragen bara var avsedda för skolor.
 

Men nu har regeringen ändrat sig och skrivit in i myndighetens regleringsbrev att bidraget inte bara gäller elever, utan även barn.

– Det är viktigt att kunna göra tidiga insatser och att även barn i förskolan ska kunna ta del av pengarna, säger Tina Pettersson, departementssekreterare på utbildningsdepartementet.
 

SPSM bjuder nu in de förskolor som fick avslag i augusti, att söka SIS-medel på nytt. Cirka 25 miljoner kronor finns att fördela.

– Vi hoppas få in många förslag till projekt. Nytt för i år är att måluppfyllelse måste ingå som en central del i ansökan, säger Peter Lindgren, ansvarig för Specialpedagogiska skolmyndighetens samordning av SIS-medel. 

ur Lärarförbundets Magasin