Läs senare

Förslag på lägsta gräns för högskoleprovet

Gränsen för att antas till lärarutbildningen via resultat på högskoleprovet kan bli 0,4 av möjliga 2,0 poäng enligt ett förslag till regeringen från Universitets- och högskolerådet.

16 Okt 2013

Gränsen på högskoleprovet är en av tio punkter som regeringen i juni kom överens om med lärarfacken och arbetsgivarna, för att stärka läraryrket och skolan. Formellt gäller nivån alla högskoleutbildningar, men i praktiken är det mest vissa lärarutbildningar som kan komma i fråga, eftersom de har så låga intagningspoäng. Universitets- och högskolerådet fick i uppdrag att föreslå en gräns.

Helst vill rådet att regeringen väntar med sitt beslut till nästa år. Först då går det att avgöra vilket resultat på det nya högskoleprovet, som infördes 2011, som krävs för att en student ska kunna förväntas klara av sin utbildning – vilket rådet menar är ett rimligt minimikrav och därmed en vettig gräns.

Om regeringen inte vill vänta föreslås 0,4 poäng, för att blivande studenter ska prestera bättre än vad den gör som kryssar för samma svarsalternativ på provets samtliga 160 frågor.

Ett problem med tanken på en miniminivå på provresultatet är att de som inte når gränsen ändå kan komma in på lärarutbildningen, via sina betyg. Att så få vill bli lärare gör att även mycket låga betyg räcker för antagning.

Universitets- och högskolerådet konstaterar att 9.900 av totalt 370.000 behöriga sökanden till högskolan i höstas fick mindre än 0,4 poäng på högskoleprovet. Av dem antogs 1.900 direkt på sitt provresultat. Om gränsen redan varit i kraft skulle 1.000 av dem ha antagits till samma utbildning i en annan urvalsgrupp, 300 ha antagits till en annan utbildning via en annan urvalsgrupp och 600 inte kommit in alls på högskolan.
 

ur Lärarförbundets Magasin