Läs senare

Försumma inte dagsverket

Operation Dagsverke är ett utmärkt tillfälle att fördjupa sig
i barns rätt, skriver fem lärare som engagerat sig i kampanjen.

18 Mar 2016

Illustration: Maria Ramondsdotter

Operation Dagsverke är en gammal tradition. Sedan 1960-talet har elever genomfört denna årliga kampanj och i praktisk handling visat solidaritet med barn och ungdomar i andra länder.

Vi som gick i skolan då kommer ihåg bössor, teaterföreställningar och bullbak. Traditionen består. Också i dag samlas skolelever runt om i landet till en gemensam insamlingsdag. Men insamlingen är inte längre huvud­saken för alla skolor.

För oss har Operation Dagsverke blivit ett utmärkt tillfälle att på ett lustfyllt sätt sprida kunskap om värderingar rent allmänt och barnkonventionen och internationella frågor i synnerhet.

Kunskap om mänskliga rättig­heter, barns rättigheter och internationella frågor har en central plats i svensk skola. I läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan framgår det tydligt.

Vårt samhälles internationalisering och rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i vårt land. Det ställer nya krav på skolan att bättre leda barnen så att de kan förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

De senaste åren, sedan Unicef tog över kampanjen 2013, har Operation Dagsverke utvecklats till att också bli en kampanj där vi skolor än mer får ett utmärkt tillfälle att fördjupa oss i barns rättigheter. Med hjälp av en inspirerande film och pedagogiskt studiematerial får skolor en möjlighet att ta del av kunskap om andra kulturer. Eleverna ökar sin förståelse och lär sig att argumentera. Själva insamlingen blir en final när eleverna också kan gå ut och göra en egen insats.

Att eleverna på egen hand får driva kampanjen, planera och genomföra dagsverken, bidrar också till att de utvecklar sin förmåga att tänka kreativt och ta ansvar för planering och genomförande. På så sätt blir Operation Dagsverke också ett sätt att träna eleverna i entreprenöriellt lärande, vilket är ett viktigt uppdrag för skolan som kan vara svårt att uppnå och något som också nämns i läroplanerna.

Som lärare är det lätt att känna sig otillräcklig, att arbets­bördan ökar men ­arbetstiden är densamma. Operation Dagsverke kan vara ett sätt att klara av flera delar av vårt uppdrag.

Det är lätt att genomföra Operation Dagsverke inom skolans värld och det är verkligen roligt att känna att skolan kan vara med och bidra till något så positivt som andra barns rätt till utbildning. Att det dessutom ingår i skolans uppdrag att undervisa om mänskliga rättigheter och barns rättigheter gör kampanjen än mer angelägen.

Tack vare kampanjen kan vi genom ett enkelt, intressant och verklighetsbaserat arbetssätt leva upp till läroplanernas krav på att skolan ska under-visa om barns rättigheter samtidigt som vi engagerar eleverna och utvecklar deras empatiska förmåga.

Bordet är redan dukat. Vi hoppas att fler skolor gör som vi och tar chansen att vara med när Operation Dagsverke genomförs i maj 2016.

ur Lärarförbundets Magasin