Läs senare

Förtroendevalda studenter får arvode

Lärarförbundet Students företrädare får arvode för att utföra fackliga uppdrag. Det beslutade Lärarförbundets styrelse efter ett medlemsförslag.

17 Feb 2016

Lärarförbundet inför från den 1 januari i år ett arvode på maximalt 10.000 kronor per månad för medlemmar i Lärarförbundet Students styrelse. Arvodet betalas ut per uppdrag – 500 kronor för en halvdag och 1.000 kronor för en heldag – och kan fördelas fritt mellan ordförande och andra styrelsemedlemmar.

Det är en bra lösning och vi är i stort nöjda. Men det löser inte helt problematiken att kombinera heltidsstudier och den här typen av uppdrag, säger Petter Ådahl, ordförande i Lärarförbundet Student.

Helst hade Lärarförbundet Student sett att ordförande fick ett heltidsarvode och kunde ta studieupphåll.  Det är en principiellt viktig fråga för dem.

Vi driver ju frågan att lärarutbildningen är en utbildning som kräver 40 timmars närvaro i veckan. Då är det ju lite knepigt att man samtidigt ska hinna vara borta på fackliga uppdrag tre heldagar i veckan ibland, säger Petter Ådahl.

Frågan om arvode var aktuell redan på Lärarförbundets kongress 2014 då studerandeorganisationen, precis som i det aktuella medlemsförslaget, önskade heltidsarvode för sin ordförande. Förslaget avslogs då bland annat med argumentet att studerandemedlemmar ska kunna slutföra sina studier parallellt med det fackliga uppdraget. Men nu har förbundsstyrelsen beslutat om en konstruktion som kan fungera, enligt Sixten Frixon, kanslichef på Lärarförbundet.

Syftet för oss har varit att säkra att det inte uppstår en situation där de lider ekonomisk skada av att engagera sig. Om de har vissa uppdrag på helgen, som en konferens, då kan de inte helgjobba som andra studenter, säger Sixten Frixon.

Förbundsstyrelsen fattade beslut om ytterligare två medlemsförslag på sitt senaste möte:

  • Grillska gymnasiet ska få ett eget ”företagsansvarigt” ombud.
  • Kansliet ska utreda vidare frågan om vilken avdelning medlemmar ska tillhöra efter tidigare nedläggning av Region Skåne. Under 2016 ska kansliet komma med ett nytt förslag.

Detta är ett medlemförslag 

  • Mellan kongresserna kan Lärarförbundets medlemmar/avdelningar numera komma med så kallade medlemsförslag som tas upp till beslut i Lärarförbundets styrelse.
  • Syftet är att det inte ska gå fyra år mellan att idéer och förslag når avdelningarnas och hela förbundets styrelse.
  • Du kan lägga förslag på lararfobundet.se sök på ”medlemsförslag”.

ur Lärarförbundets Magasin