Läs senare

Fritt fram tjäna extra på läxhjälp

Även lärare kan jobba extra åt sig själva. Nu har en kommunanställd mellanstadielärare i Växjö fått klartecken att starta eget företag för att sälja läxhjälp.

22 Aug 2012

Mellanstadieläraren beskriver i ett brev till skol- och barnomsorgsförvaltningen sin företagsidé: Han tänker sälja läxhjälp för årskurs 4–9 i hemmen i Växjö, dock inte till sina egna elever. Ett alternativ är att ge pedagogisk rådgivning per telefon i hela Sverige.

Om efterfrågan blir stor tänker läraren begära tjänstledigt på deltid eftersom, med hans egna ord, ”arbetsbördan i skolan redan är stor”.

Både skol- och barnomsorgschefen och kommunens personalchef  gör bedömningen att lärarens planerade bisyssla strider mot Växjös policy och Lagen om offentlig anställning. Den kan både vara förtroendeskadlig och gå ut över hans arbete i skolan rent tidsmässigt.

Normalt är det förvaltningschefen som fattar beslut om bisysslor men eftersom ärendet ansågs principiellt viktigt bad hon kommunstyrelsens organisations- och personalutskott att pröva frågan.

Och på tisdagen beslutade utskottets majoritet, bestående av två moderater och en centerpartist, att läraren får starta eget och sälja läxhjälp på fritiden.

– Vi utgår från att närmaste chef och läraren kan skilja på rollerna, säger Per Schöldberg (C) ordförande i organisations- och personalutskottet, till Nyheterna P4 Kronoberg .

De två socialdemokraterna yrkade på avslag.

ur Lärarförbundets Magasin