Läs senare

Gamla bilder blir digitala

13 Apr 2017

Läs vidare

En sådan här kappa kunde bäras av en överste i Österrike 1908.

Bilderna kan laddas ned gratis på emuseumplus.lsh

Ett tioårigt digitaliseringsarbete är nu färdigt. Livrustkammaren har tillgängliggjort över 28 000 glasnegativ i högupplöst, digital form för fri nedladdning.

Bilderna föreställer föremål som vapen, möbler och dräkter, men även dokumentation och bilder ur andra museisamlingar.

De äldsta bilderna är från 1800-talet och de nyaste är tagna i början av 1970-talet.

Livrustkammaren är ett historiskt museum beläget under Kungliga slottet i Stockholm.

ur Lärarförbundets Magasin