Läs senare

Grundskolan växer – i alla årskurser

Större barnkullar och många nyanlända. Grundskolan växer så det knakar, visar ny statistik.
– Det här sätter oss verkligen på prov, säger Roy Melchert vid Sveriges Kommuner och Landsting.

23 Mar 2016

På fem år har antalet elever i grundskolan ökat med 100 000, varav en tredjedel detta läsår, visar nya siffror från Skolverket.

– De senaste åren har det varit fler som börjat i årskurs ett än som avslutat årskurs nio, så det har varit småkullar i övre delen av grundskolan. Men i år har det kommit till en massa barn i andra årskurser, på grund av invandringen, säger Linnea Rask, undervisningsråd vid skolverket.

Noteringen på totalt 985 000 elever bygger dock på elevantalet vid ett givet datum i höstas, och är redan gammal. Många asylsökande och flyktingar har tillkommit, i alla årskurser samtidigt.

– På en hel del håll måste man bygga nya skolor, konstaterar Roy Melchert, som jobbar med skolfrågor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Organisationen efterlyser en jämnare fördelning av asylsökande och flyktingar i landet, och vill samtidigt öka möjligheterna till flexibla lösningar som fjärrundervisning och halva skoldagar för asylsökande elever.

– Att kunna erbjuda skolgång som uppfyller alla krav från början kan vara väldigt svårt, i vissa fall helt omöjligt. Då är det bättre att ha för- och eftermiddagsgrupper och ge dem lite undervisning istället för ingen alls, säger han.

Lärarförbundet håller med SKL om problemen med den ojämna fördelningen, där vissa kommuner knappt berörs medan andra får ta hand om hela den ökade elevtillströmningen.

– Vi har lärare som inte märker så mycket av det, och andra som verkligen försöker trolla med knäna för att kunna erbjuda en så bra och kvalitativ verksamhet som möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

– Utökningen av nya elever ökar verkligen pressen på de politiska beslutsfattarna att komma till rätta med lärarbristen och lärarnas arbetssituation. Det är hög tid att ta i med krafttag och komma tillrätta med den, annars har vi en katastrof, säger hon.

Antalet elever som deltar i svenska som andraspråk ökar. I höstas var de nästan 97.000, drygt 10.000 fler än läsåret före. Ökar gör också andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning, det senaste året med 1 procent och de senaste sju åren med 7 procent.

ur Lärarförbundets Magasin