Läs senare

Hallå där Anna Kaya …

… lärare på Norrbackaskolan i Märsta och en av initiativtagarna till bloggen och twittertråden »Skollyftet«.

15 Apr 2011

Varför behövs »Skollyftet«?
— Det behövs som en motvikt mot den ofta negativa beskrivningen av skolan i medierna den sista tiden, exempelvis Maciej Zarembas artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladets pågående granskning, som till en början kallades för »Skolraset«.

Är det inte bara bra att skolans problem lyfts fram till debatt?
— Självklart! Det är mycket bra, och alla problem ska fram i ljuset. Men vi är många lärare som tycker att man behöver nyansera debatten något genom att även lyfta de goda exemplen och blicka framåt.

Så vad ser du när du blickar framåt?
– Lärare som tar plats på arenan och är drivande i skol­debatten, med frågor som utgår ifrån oss själva och vår synvinkel.

Innebär »Skollyftet« mer eller mindre kateder?
– Skollyftet har ingen särskild agenda utöver att bidra till en bättre skola. Vi är helt politiskt och fackligt obundna, men samtidigt hårt bundna vid våra styrdokument. Alla är lika välkomna att bidra.

ur Lärarförbundets Magasin