Läs senare

Hallå där, Eva-Lis Sirén…

… ordförande i Lärarförbundet, som har valts till vice ordförande i det internationella lärarfacket Education International (EI).

17 Okt 2012
Eva-Lis Sirén.

Hur känns det?
– Vi ser det här som väldigt hedrande för Lärarförbundet.

Vad ska du ansvara för?
— Jag är vald som vice ordförande med särskilt ansvar för frågor som rör Europas lärare. Det finns flera vice ordförande och var och en har ett särskilt ansvar för sin världsdel. Men vi ansvarar också för frågor som rör hela världen.

Vilka frågor är viktigast i Europa nu?
— Det är frågor som har med den ekonomiska krisen att göra som både leder till stora nedskärningar på utbildningsområdet och påverkar möjligheten att arbeta fackligt, till exempel i länder som Grekland och Spanien.

Om du ser till hela världen?
— Det internationella arbetet handlar om att stärka läraryrkets ställning och försvara de mänskliga och de fackliga rättigheterna. Det handlar också om att påverka utbildningsområdet och medverka till att alla barn ska få rätt till utbildning av hög kvalitet. En Unescorapport visar att över 60 miljoner barn inte går i skolan.

Vad kan EI göra?
— EI är världens största fackliga international och vi påverkar regeringar och andra organisationer genom kontakter och påtryckningar.

 

ur Lärarförbundets Magasin