Läs senare

Handels i topp i högskolerankning

Handelshögskolan i Stockholm hamnar i topp i en ny rankning av svenska högskolor och universitet.

30 Mar 2012

Det är tidningen Fokus som har rankat 26 lärosäten i Sverige. Rankningen bygger på 23 olika variabler, till exempel högst akademisk nivå på lärarna, högst lärartäthet och flest sökande per plats.
   Variablerna delades upp i sex undergrupper. Därefter skickades en enkät ut till 220 000 studenter, varav 15 000 svarade. De fick rangordna hur viktiga undergrupperna var för hur de såg på en högskolas eller ett universitets kvalitet.
   Handelshögskolan blev klar etta på rankningen och hamnade högst i flera kategorier, bland annat i högst lön efter examen, flest sökande per plats och bäst utbytesmöjligheter.
   Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola är tvåa respektive trea på listan.

I botten av Fokus rankning återfinns Södertörns högskola på 26:e plats och Högskolan i Skövde på 25:e.
   Vilka lärosäten som är bäst enligt studenterna varierar beroende på vilken utbildning som de har valt.
   Till exempel hamnar Lunds universitet överst när teknikstudenten väljer medan Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet hamnar på andra och tredje plats.
   Lunds universitet är också överst när humanisten får välja medan Uppsala universitet blir tvåa och Umeå universitet trea.

ur Lärarförbundets Magasin