Läs senare

Hård BO-kritik mot specialskolor

Barn med funktionshinder får inte tillräckligt stöd. Det konstaterar Barnombudsmannen (BO) i sin årsrapport där situationen för barn med funktionshinder specialgranskats.

22 Mar 2016

Stödet är inte ens tillräckligt i statens specialskolor, skriver Dagens Nyheter. Exempelvis finns det enligt rapporten skolor med döva där lärare inte kan teckenspråk. Vidare berättar barn hur de blir kränkta i skolan, även av vuxna.

– Det är i grunden en oacceptabel situation, säger BO Fredrik Malmberg till tidningen.

– Det är helt oacceptabelt att även barn på statliga specialskolor vittnar om kränkningar och våld från personal.

Ett stort problem är också att flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis adhd inte upptäcks, eller upptäcks sent i livet. Bland annat beroende på bristande kunskaper bland yrkesverksamma inom skolan.
 

Enligt Ann-Kristin Sandberg, ordförande för riksförbundet Attention – en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – är problemet knappast nytt.

– Det där har jag sagt i tolv år. Den första undersökningen om underdiagnosticering och underbehandling av flickor kom ut i mitten på 2000-talet så det här är känd kunskap, säger hon till TT.
 

Att det tagit så lång tid för problemet att uppmärksammas tror hon kan bero på att skolfrånvaron bland de drabbade barnen ökat.

– Samhällets klockor larmar lite högre när man får problemet med barn som inte går till skolan och har lång frånvaro. Det har ökat och då blir problemet synligt för rektor och föräldrar.
 

För att komma till bukt med problemet vill både BO och Ann-Kristin Sandberg öka kunskapen ute på landets skolor.

– Flickor visar sina problem tydligast hemma, medan pojkar visar dem i skolan, säger Sandberg.

För att stärka skyddet för barn med funktionshinder föreslår BO att Skolinspektionen ska överta ansvaret för att utreda kränkningar även mot elever med funktionsnedsättningar, i stället som i dag diskrimineringsombudsmannen.
 

BO vill också att skolor ska förbjudas att kunna säga nej till barn med funktionshinder, samt ha skärpta kompetenskrav för de som arbetar med barnen.

– Vi välkomnar BOs samtliga förslag och vill ytterligare betona vikten av att barns rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse, i ett uttalande.

Rapporten bekräftar, enligt Handikappförbunden, flera av de brister när det gäller samhällets bemötande och stöd till barn med funktionsnedsättningar som organisationen påpekat under många år, inte minst när det gäller skolan.

 

Rapporten, där BO intervjuat närmare hundra barn och gjort en enkät som besvarats av över 1.000 rektorer, lämnas under tisdagen till barnminister Åsa Regnér (S).

ur Lärarförbundets Magasin