Läs senare

Hur blir jag forskare? 

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Det talas mycket om forskning och om att varje skola borde ha en forskande lärare. Jag är 4–9 lärare i SO, har jobbat ett antal år och skulle nu kunna tänka mig att börja forska. Men hur går det till att få en forskartjänst? Hur är det med lön under forskningstiden? Och vad händer efter?
Sara Wagner Swahn

Svar: Olika lärosäten kan ha olika forskningstjänster. Så här fungerar det huvudsakligen på Linköpings universitet, enligt Gisela Eckert, studierektor på forskarutbildningen:

Det vanligaste är att man söker en av de doktorandtjänster som institutionen lyser ut. För att vara behörig ska man bland annat ha skrivit ett examensarbete på magisters- eller masternivå. Ansökningsförfarandet är som till vilket arbete som helst. Den som antas får en doktorandtjänst med lön från universitetet.

En annan möjlighet är att den egna arbetsgivaren, till exempel en kommun, tecknar avtal om en forskarutbildning med institutionen. Då forskar man på halvtid och arbetar hos sin arbetsgivare på halvtid och får lönen från den egna arbetsgivaren.

Forskarutbildningen kan leda till en licentiatexamen efter två år eller en doktorsexamen efter fyra år. Den som har en examen på forskarnivå, är legitimerad lärare och har arbetat fyra år som lärare och visat pedagogisk skicklighet kan av sin huvudman utses till lektor och få ett lönepåslag på 10 000 kronor i månaden, i enlighet med karriärtjänstreformen.

ur Lärarförbundets Magasin