Läs senare

»Jag vet hur skolan är i dag«

Eleven Erik Blom ska hjälpa regeringen att lösa skolans kris.

04 Maj 2015
»Jag vet hur skolan är i dag«
16-årige Erik Blom är en av ledamöterna i regeringens Skolkommission. Foto: Anders G Warne

— Jag hörde att du var på TV i tisdags. Var det på Rapport eller Aktuellt? undrar en förbipasserande i korridoren högst upp på Sofia skola i Stockholm.

— Både och, svarar Erik Blom och så är diskussionen i gång om var man kan hitta inslaget på nätet.

Erik Blom går i nian och ska vara med och forma framtidens svenska skola. Vid sidan av alla professorer och fackförbundsledare har han fått en plats i Skolkommissionen som har regeringens uppdrag att lämna förslag på hur skolan kan förbättras.

Det är en påläst och vältalig 16-åring som tar plats i kommissionen. Den pågående diskussionen om Pisa-resultaten, skolornas bristande likvärdighet och lärares arbetsbelastning är Erik Blom väl bekant med. Han är ändå tydlig med vad som blir hans viktigaste bidrag i Skolkommissionen.

— Elevperspektivet. Jag vet hur skolans vardag ser ut i praktiken. Det är inte samma sak att gå i skolan i dag som för 30 år sedan, säger han.

Erik Blom engagerade sig i elevrådet redan när han gick i tvåan. Han har varit med i Sveriges elevråds styrelse och är i dag ordförande för elevrådet på skolan.

— Om man inte är aktiv i elevrörelsen har man väldigt lite inflytande på skolan, för­klarar han sitt tidiga engagemang.

Några snabba lösningar på den svenska skolans problem har han inte. En sak han önskar är att lärarna får bättre förutsättningar att individualisera undervisningen.

— I dag får inte alla elever det extra stöd de behöver medan andra inte får de utmaningar de behöver för att gå vidare. Lärarna måste få mindre administration och mer tid till att planera undervisningen, säger han.

En annan fråga som engagerar honom är en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning.

— Utan råd och stöd är det lätt att välja fel och då är man inte lika motiverad att prestera, säger han.

Trots sin unga ålder har Erik Blom hunnit samla på sig erfarenheter inom journalistiken. När han för några år sedan var med i ett webbradioprojekt fick Expressen upp ögonen och erbjöd 13-åringen ett sommarvikariat. Nu ingår han i redaktionen för den delvis EU-finansierade webbtidningen »Ung Press«.

Han siktar ändå inte på en framtid som journalist. I höst ska han börja på gymnasiets ekonomiprogram med inriktning juridik.

— Jag vill bli jurist. Där finns det många intressanta områden att arbeta med. Det verkar spännande och stimulerande att utifrån lagar lösa komplexa problem, säger han.

Det är lätt att slås av tanken att Erik Blom ägnar all sin vakna tid åt skolarbete, elevinflytande, journalistik och att läsa utredningar. Men så är inte fallet, försäkrar han.

— Nej, jag hänger mycket med kompisarna. Det är viktigt att ha något utanför sitt engagemang.

Nu ska han dela den tiden med arbetet i Skolkommissionen. Och det ska inte gå ut över det egna skolarbetet, lovar han.

— Det här ska bli jätteroligt. Jag hoppas att det inte enbart mynnar ut i luddiga visioner och att vi verkligen kommer fram till konkreta förslag.

Personligt
Erik Blom

AKTUELL Ledamot i regeringens Skolkommission.

GÖR Grundskoleelev på Sofia skola i Stockholm. Aktiv i Sveriges elevkårer.

FAMILJ Föräldrar och storebror.

FRITID Hänger med kompisarna. Spelar tennis och lite golf.

SENAST LÄSTA BOK »Det är jag som är Carnegie!« Karolina Palutko Macéus bok om skandalturerna kring investmentbanken Carnegie.

ur Lärarförbundets Magasin