Läs senare

JO kritiserar lång väntan på lärarlegitimation

Många lärare har kritiserat Skolverket för att det tar så lång tid att få sin lärarlegitimation. Nu får de medhåll av Justitieombudsmannen (JO), som ser allvarligt på de långa handläggningstiderna.

09 Jan 2015

Enligt de regler som gäller ska det ta maximalt fyra månader att få sin lärarlegitimation från det att alla handlingar kommit in till Skolverket. I själva verket tar det i dag 6–9 månader. Somliga lärare kan få vänta i över ett år.

Legitimationsreformen har i det här avseendet varit ett misslyckande, skriver JO i ett beslut.

De långa väntetiderna gör att många lärare kommer i kläm. De riskerar att gå miste om såväl anställningar som möjligheten att göra karriär, konstaterar JO.

JO skriver i beslutet, som har skickats till Utbildningsdepartementet för kännedom, att det i många fall förekommit ”oacceptabelt långa väntetider”.    

Totalt har JO tagit emot ett 50-tal anmälningar om Skolverkets handläggning av ansökningar om lärar- och förskollärarlegitimation. 2014 kom det in drygt 20 sådana ärenden. Det är också vanligt att lärare har synpunkter på Skolverkets handläggningstider när de är i kontakt med JO per telefon.

I den senaste statsbudgeten fick Skolverket 105,5 miljoner kronor som ska användas för att få ned väntetiderna, vilket också var vad myndigheten hade begärt. Skolverket räknar med att handläggningstiden ska vara nere på fyra månader under andra halvan av 2015.

ur Lärarförbundets Magasin