Läs senare

Karriärtjänster för förskollärare ska locka fler till Nacka

Nacka har utsett två särskilt yrkesskickliga förskollärare som får lönen höjd med 3000 kronor i månaden. Nu rekryterar man fler. Utomstående bedömare ska minska risken för godtycke och avundsjuka bland kolleger.

22 Feb 2016

Foto: Lotta Holmström

I veckan går anmälningstiden ut för den nya rekryteringen av förskollärare i Nacka som aspirerar på att bli särskilt yrkesskickliga och höja sin lön.

– Intresset ökar, nu börjar våra förskollärare se vad det här innebär, säger Ann Sundman Brott, förskolestrateg i Nacka.

Varför gör ni den här satsningen?

– Det är ett sätt för oss höja kvaliteten och vi behöver hjälp i utvecklingsarbetet. Vi visar också att det finns karriärmöjligheter även inom förskolan och lyckas förhoppningsvis locka till oss fler förskollärare.

Uppdraget är tidsbegränsat till två år. Att det inte är permanent beror i hög grad på att det inte finns någon pott med statliga pengar att ösa ur.

– Vi vet inte vad vi har för ekonomi om två år och vågar därför inte lova något. Våra lokala politiker har inte heller skjutit till några extra medel. Finansieringen bygger på de pengar som varje förskola betalar in som overheadkostnad till oss centralt, säger Ann Sundman Brott.

Certifieringen sköts av Arete meritering, ett dotterbolag till Skolporten.

– Programmet vilar på forskningsgrund och deltagarna granskas även av observatörer från andra kommuner. Det minskar risken för godtycke och att det uppstår avundsjuka bland kollegerna. 

Eva-Mari Kallin är en av de två förskollärare som certifierades förra året och som nu just börjat sitt uppdrag. Två dagar i veckan ska hon arbeta med digital utveckling. 

– Jag kommer att hålla kurser och åka runt på andra förskolor och vara ett stöd för mina kolleger, säger hon.

Fyra valdes ut att gå meriteringsprogrammet som pågick under ett halvår. Två klarade testen, som utöver observationerna under deltagarnas arbete med barnen också utgår från de texter de får skriva om hur de jobbar med lärandet och hur de lyckas involvera barnen. Den som blir godkänd får ett lönetillägg på 3 000 kronor i månaden under de två år uppdraget varar.

Eva-Mari Kallin har inte hört några invändningar från kolleger och även hon tror att den externa bedömningen är en styrka.

– Vi har fördelen att kunna hänvisa till programmet. Utomstående granskare har ju faktiskt slagit fast att vi är särskilt yrkesskickliga. Det är inte vår chef som har utsett oss, säger hon.

Helsingborg har haft en liknande modell sedan 2014 och idag finns cirka 15 försteförskollärare, som kommunen valt att kalla dem.

– Jag har ansvaret för tre förskolor och vi har en försteförskollärare på varje, säger Helene Sætre, förskolechef i Drottninghög.

Vad har försteförskollärarna betytt?

– De har varit en draghjälp i vår utveckling. Nu jobbar vi mycket med pedagogisk dokumentation och lärmiljöer och där spelar de en viktig roll.

Lönepåslaget är individuellt och varierar kring ett genomsnitt på 5 000 kronor i månaden. Till skillnad mot i Nacka är uppdraget inte tidsbegränsat och Helsingborg använder inte certifiering.

– Det finns centrala kriterier, men vem som utses är förskolechefens val, säger Helene Sætre.

ur Lärarförbundets Magasin