Läs senare

Kartor

Mät fågelvägen mellan Malmö och Kiruna. Hitta till boulevard Saint-Germain i Paris. Se vilka färger Jamaicas flagga innehåller. Karttjänster på internet hjälper till med det mesta.

10 Mar 2004

Stadskartan erbjuder flera användbara tjänster. Jag kan via webbplatsen och Länsregister klicka på ett av Sveriges län, till exempel Västerbotten. På skärmen får jag upp en kartbild med länets alla kommuner.
  Därefter kan jag välja att klicka på en av kommunerna, som Lycksele, för att få en bra karta över hela kommunen med tätorter, vägar och vattendrag. Önskar jag komma ner på detaljnivå kan jag via Gatusökning få en bild över en specifik gata i Lycksele eller en översiktskarta där alla gator i staden framträder.
  Under länken Övriga kartor och Mätkarta Sverige kan man mäta avstånd mellan olika orter i landet.
4www.stadskartan.se

Vilka vägar, tätorter, naturvårdsområden, naturvårdsreservat, sevärdheter och eventuell miljöstörande verksamhet finns det i ett län eller i en kommun? Denna information tillsammans med fakta över befolkning, näringsliv och utbildningsväsende kan nås via Sveriges länskartor som är en gemensam karttjänst för Sveriges länsstyrelser.
  Önskad information visas med Lantmäteriets originalkartor som bakgrund.
4www.gis.lst.se/lanskartor

Sveriges Nationalatlas beskriver Sverige utifrån fyra huvudområden: Landet, Försörjningen, Människans landskap samt Levnadsförhållanden och livsvillkor. Bland webbresurserna som kan vara användbara i skolans verksamhet finns kartor över istäckets utbredning under olika perioder av istiden, bosättning under bronsålder och yngre järnålder, antal soltimmar, rovdjurens utbredning i landet eller statistik och kartor över sysselsättningen inom olika näringar från industrialismen och framåt.
4www.sna.se

För att titta på en flygbild över min hemort, leta efter en ort som jag inte kan placera geografiskt eller titta på historiska kartor som Generalstabskartor från 1800-talet är Lantmäteriets webbplats det rätta stället.
4www.lantmateriet.com

Informationsteknik skapar nya förutsättningar för arbete, forskning och undervisning inom geografiämnet. Centrum för Geografiska Informationssystem vid Lunds universitet har en informativ webbplats för dem som vill lära sig mer om geografiska informationssystem.
  Under avdelningen Geografisk data finns en bra guidning om hur kartor på internet kan kopieras och infogas i egna dokument som sedan kan användas som undervisningsmaterial till elever. Under avdelningen Vad är GIS ges tips på ett flertal användbara kartlänkar.
4www.giscentrum.lu.se

För att snabbt få fram en karta över centrum i till exempel Örebro eller Paris är ViaMichelin en utmärkt webbtjänst. Förutom stadskartor kan man på webbplatsen få fram förslag till resväg med bil från hemorten till olika orter inom Europa, antalet mil och förväntad restid.
  Dessutom ger guiden tips om sevärdheter, matställen och boende längs resvägen.
4www.viamichelin.com

Bra resurser med kartor över alla världsdelar kan nås via National Geografics MapMachine. Här finns fysiska, politiska, kulturella, historiska och klimatkartor indelade efter kontinent eller världshav. En finess med MapMachine är att kartorna kan sparas eller skickas via e-post.
  En annan användbar tillgång för skolan är avdelningen med flaggor och fakta över världens länder.
4http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine

BOSSE ANDERSSON

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin