Läs senare

Klart med nytt avtal – lärarna får mer än andra 2012

Läraravtalet är klart. Avtalet är fyra år långt, med möjlighet till uppsägning det sista året. Under 2012 får lärarna 4,2 procent i löneökning – mer än någon annan yrkesgrupp på svensk arbetsmarknad.

26 Sep 2012
Klart med nytt avtal – lärarna får mer än andra 2012
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas riksförbund, och Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, på onsdagskvällens presskonferens. Foto: Mikael Andersson

– Vi har fått arbetsmarknadens bästa bud 2012. Men det här är bara ett första steg mot en uppvärdering av läraryrket, sa Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén vid en presskonferens på onsdagskvällen.

Hotet om konflikt på landets skolor, förskolor och fritidshem undanröjdes på onsdagskvällen. Då fick cirka 200.000 lärare på det kommunala området ett nytt avtal.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting svarade ja till medlarnas slutbud.

Det nya avtalet innebär att lärarnas löner höjs med 4,2 procent från den första april i år. Det kan jämföras med de 2,6 procent som nästan alla yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad har fått i år, i enlighet med industrinormen.

2013 ska lärarna få minst lika mycket som andra, det vill säga minst i nivå med den internationellt konkurrensutsatta industrin.

2014 och 2015 finns det inga garantier för hur stora löneökningarna ska bli. Däremot finns det en möjlighet att säga upp avtalet under det sista året.

– Nu har kommunerna två år på sig att visa att de fortsätter att prioritera lärarna. Vi kommer inte att tveka att använda oss av uppsägningsklausulen i förtid om det behövs, säger Eva-Lis Sirén.

– 2014 blir ett ödesår. Då kommer vi att värdera hur kommunerna har skött uppvärderingen av lärarna, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

För båda förbunden var uppsägningsklausulen tillsammans med lönepåslaget under det första året avgörande anledningar till att tacka ja till medlarnas slutbud.

I det bud som SKL presenterade i juni och som lärarfacken sade nej till var avtalet femårigt och utan någon uppsägningsklausul. Löneökningarna låg på ungefär samma nivå som de gör i medlarbudet nu.

Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, tycker att det är rätt att lärarna ska ha mer än andra.

– Det här är ett unikt avtal. Vi har sett att lärarna under de sista tio åren har fått ett sämre utfall än andra kommunala grupper. Därför anser vi att det är dags att satsa på lärarna.

Hur ska ni undvika att lärarfacken använder sig av uppsägningsklausulen under det sista året?

– Kommunerna måste visa att de är beredda att satsa på lärarna, så att vi säkrar den fortsatta rekryteringen.

1.100 kronor i lönehöjning 2012

  • Löneökningen på 4,2 procent under 2012 innebär en högre lön med 1.100 kronor mer i månaden för landets lärare (räknat på en genomsnittslön på 27.000 kronor).
  • Löneökningen gäller retroaktivt från den 1 april.
  • Om den nya lönen är färdigförhandlad i slutet av året innebär det att lärarna i genomsnitt får 9.000—10.000 kronor i retroaktiv lön.

 

Fler nyheter i avtalet

  • Avtalet innebär att tre partsammansatta arbetsgrupper tillsätts: En grupp ska verka för individuell och differentierad lön, en grupp ska arbeta med lärares arbetsbelastning och arbetstid, en grupp ska arbeta med att ta fram frågor och svar kring avtalet.
  • Föräldralediga och studielediga som vill gå i tjänst före jul- sport- och påsklov måste gå i tjänst sju dagar före lovet.
  • Fack och arbetsgivare är överens om en ny anställningsform för nyutexaminerade lärare under introduktionsperioden.

ur Lärarförbundets Magasin