Läs senare

Kommunaliseringen utreds efter sommaren

Efter sommaren ska regeringen tillsätta en utredning om kommunaliseringens effekter för skolan. Det klargör nu statssekreterare Bertil Östberg (FP) på utbildningsdepartementet.

06 Jul 2011

– Vi jobbar med direktiven och har kommit en bra bit på väg, så utredningen kan starta efter sommaren, säger Bertil Östberg till Lärarnas tidning under Almedalsveckan i Visby.

Under Almedalsveckan har flera politiker och organisationsföreträdare efterlyst besked om när regeringen ska presentera den aviserade utredningen om kommunaliseringens effekter för skolan.

Redan i augusti förra året förklarade de fyra allianspartierna i sitt valmanifest att de hade kommit överens om att kommunaliseringen av skolan ska utvärderas. Sedan dess har regeringen varit tyst i frågan. Så sent som på måndagen sade Moderaternas skolpolitiska talesperson Margareta Pålsson att hon inte visste när utredningen skulle bli av.

Varför är det så svårt att komma till skott med den här utredningen?

– Det tar lite tid att bereda och alla ska tycka till om vilka konsekvenser som ska belysas, säger Bertil Östberg.

Ett problem är väl att Folkpartiet vill förstatliga skolan, till skillnad från de tre andra regeringspartierna?

– Ja, och därför ska den här utredningen inte heller lägga några förslag, utan det ska vara en förutsättningslös utvärdering av effekterna av kommunaliseringen.

Vad är det som ska utvärderas?

– Bland annat vilka konsekvenser kommunaliseringen har fått för elevernas resultat, för lärarnas status och för likvärdigheten i skolan.

Enligt Bertil Östberg blir det sannolikt en enmansutredning och den kommer att få gott om tid för att komma fram till sina slutsatser.

Det är nämligen ingen brådska, eftersom de fyra borgerliga partierna i sitt valmanifest också enades om att det inte ska ske några förändringar av skolans huvudmannaskap under den här mandatperioden.

– De diskussionerna får vi återkomma till i nästa valrörelse, säger Bertil Östberg.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin