Läs senare

Kommuner slarvar med validering

Vissa kommuner slarvar med att låta vuxna som går yrkes- och lärlingsutbildning tillgodoräkna sina kunskaper. Det innebär att elever måste läsa om utbildningar som de redan har.

06 Aug 2012

Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att följa upp satsningarna på yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna. Eleverna där ska erbjudas validering av sina kunskaper, men det sker inte alltid i dag.

Två andra områden inom dessa utbildningar som regeringen inte är nöjd med är studie- och yrkesvägledningen och individuella studieplaner.

ur Lärarförbundets Magasin