Läs senare

Koordinator hjälper skolavhoppare tillbaka

Med ganska små medel går det att hindra ungdomar från att hoppa av gymnasiet, visar ett stort projekt. En effektiv metod är att ha en koordinator i skolan, en slags coach.

14 Jan 2016

Om man som 22-åring varken studerar eller arbetar, är sannolikheten stor att situationen ser likadan ut vid 29 års ålder. Det visar en studie från Sveriges kommuner och landsting (SKL), som har analyserat data för alla personer födda 1981. Ungefär var tionde av dem saknade helt sysselsättning 2010.
 

Gymnasieutbildning är en avgörande faktor för positionen på arbetsmarknaden.

– Det här med att om man bara fått fäste på arbetsmarknaden så löser det sig stämmer inte. Även om du kommer in är risken stor att du halkar ur igen, säger Tor Hatlevoll på SKL, som författat studien.

Ungefär tre av tio elever har inte uppnått grundläggande högskolebehörighet fyra år efter att de började gymnasiet. I den gruppen är det många som aldrig tar igen studierna senare.
 

Men det går att vända utvecklingen. Det visar projektet Plug in, som SKL driver tillsammans med ett antal regioner och kommuner. Under tre år har man på 80 ställen, utan särskilda direktiv, testat olika metoder för att få elever som är på väg att hoppa av att stanna i skolan, eller locka tillbaka dem som redan lämnat.
– Det har utkristalliserat sig saker som är mer verkningsfulla än andra, säger Gunnar Anderzon, ansvarig för projektet hos SKL.
 

En sådan är att ha en koordinator i skolan, en slags coach, som jobbar särskilt med de här eleverna.

– Den sammanhållande funktionen har inte riktigt funnits. Man tar tag i frånvaron, studiefrågorna och hela den sociala biten också.

Vanligt är att det faller på flera olika personer i skolan.

Avhopparna är en heterogen grupp och lösningarna måste vara individanpassade. I det ingår att SKOLAn i högre grad måste vara beredd att anpassa sig. Det kan till exempel handla om flexibilitet vad gäller studietakt och studieupplägg, säger Gunnar Anderzon.

– I Kungsbacka startade man en helt ny skola, med ett mer flexibelt arbetssätt, som visade sig fungera lika bra, eller bättre, även för "vanliga" elever.

Så gick det för 81:orna

  • Enligt SKL:s studie av personer födda 1981 arbetade 75 procent när de var 29 år, 9 procent studerade på högskola eller universitet, knappt 4 procent gick på komvux eller ägnade sig åt andra studier. 13 procent varken studerade eller arbetade.
  • Av dem som inte slutfört gymnasiet vid 20 års ålder arbetade 62 procent vid 29 års ålder medan 26 procent varken jobbade eller studerade. Övriga studerade på olika nivåer.
    Källa: Sveriges kommuner och landsting
   

ur Lärarförbundets Magasin