Läs senare

Kraftigt vinstlyft för Academedia

Friskolekoncernen Academedias vinst rusade upp med 15 procent till drygt en halv miljard för räkenskapsåret som avslutades i somras.
Personalomsättningen ökar samtidigt till tre gånger nivån i kommunala skolor.

22 Jan 2016

Academedia pekar på skärpta behörighetskrav som förklaring till den stigande personalomsättningen, som ökar från 19,7 till 22,8 procent under räkenskapsåret.

Nivåerna kan jämföras med en personalomsättning på 6,8 procent på kommunala grundskolor och 8,6 procent på kommunala gymnasier, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ekonomiskt går det dock bra för bolaget, vars omsättning lyfte med 28 procent till 8,2 miljarder. Merparten av tillväxten handlar dock om förvärv. Rensat för nya skolor ökade omsättningen med 1,1 procent.

Rörelseresultatet steg samtidigt med 15 procent till 517 miljoner kronor, medan räntekostnaderna lyfte med nästan 30 procent till 269 miljoner kronor. Det kraftiga lyftet för räntekostnaderna hänger enligt Academedia ihop med finansieringen av förvärv.

Fortsatt expansion, särskilt inom förskoleverksamhet, ligger i planerna, enligt vd Marcus Strömberg.

Någon utdelning till ägarna, Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT, blir det inte för räkenskapsåret. Men det kan bli klirr i kassan hos EQT ändå, om den planerade börsnoteringen av Academedia går att genomföra i höst.

– Vi har inte bråttom. Ett bra läge skulle väl kanske vara när bolaget har fått sin tillväxtplan för Tyskland på plats. En notering blir väl tidigast aktuell någon gång efter sommaren, säger Kerstin Danasten, presschef på EQT.

– Ingenting är bestämt, men börsen är huvudspåret, tillägger hon.

Academedia varnar samtidigt i sin årsredovisning för effekterna av framtida politiska beslut som begränsar möjligheten att dela ut vinst till aktieägare. Detta skulle kunna få ”stora negativa effekter på Academedias aktie och marknadsvärde”, skriver bolaget i sin årsredovisning.

Ingår i Wallenbergsfären

  • Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT kontrollerar Academedia via Marvin Holding, ett bolag med säte på Guernsey. Det finns dock långt framskridna planer på en börsnotering av bolaget under 2016.
  • Academedia, ledande friskoleaktör i Sverige, har efter flera års kraftig expansion 134 förskolor, 77 grundskolor, 105 gymnasieskolor samt 155 utbildningsenheter för vuxenutbildning. Cirka 61 000 barn och elever gick i Acadmedias skolor. Ovanpå detta kommer 80 000 personer som deltog i vuxenundervisning arrangerad av koncernen.
  • Koncernens anställda uppgick i somras till 9 159 personer, upp från 2 851 på fyra år.
  • Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ser över möjligheten att begränsa utdelningar inom offentligfinansierad välfärdsverksamhet, som omfattar bland annat friskolorna. Den ska vara klar i november.

ur Lärarförbundets Magasin