Läs senare

Krav på mer pengar till lärarleg

Skolverket begär mer pengar från regeringen till arbetet med att utfärda legitimationer. För att nå målen nästa år krävs nästan dubbelt så mycket pengar jämfört med i år.

02 Aug 2012

 

I år kommer Skolverkets arbete med legitimationerna kosta 80 miljoner kronor. Till nästa år vill Skolverket ha 145 miljoner, skriver tidningen Riksdag & Departement.

I år räknar Skolverket med att bli klara med 55 000 till 65 000 legitimationer. Målet nästa år är 80 000 till 90 000 nya legitimationer.

Skolverket räknar med att de kommande handläggningarna blir mer komplicerade än de som nu har klarats av. Under nästa år kommer främst ansökningar från ämneslärare och yrkeslärare att behandlas.

I en del fall måste man då validera ämnen som den sökande inte haft i sin lärarexamen, något som kan bli både krångligt och tidsödande.

Det tillskott som Skolverket nu begär medger en fördubbling av handläggarkapaciteten, skriver Riksdag & Departement.

ur Lärarförbundets Magasin