Läs senare

Lärare anmäler Skolverket för brott mot språklagen

Kunskapskraven i läroplanen är obegripliga. Det hävdar en lärare i Stockholm, som nu anmäler Skolverket till Justitieombudsmannen (JO) för brott mot språklagen.

24 Okt 2013

Sedan 2009 har Sverige en språklag, som bland annat slår fast att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta är inte fallet med läroplanen, menar en naturkunskapslärare i Stockholm, och JO-anmäler därför nu Skolverket.

Som exempel tar han kunskapskraven för gymnasiets Matematik 1b: "Du kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar du med viss säkerhet mellan olika representationer."

Detta stycke bryter mot språklagen både vad gäller enkelhet och begriplighet, hävdar läraren. ”Hur elever ska förstå detta övergår mitt förstånd. Personligen tycker jag att det vore en poäng att eleverna kunde förstå de kriterier mot vilka de bedöms!”, skriver han i sin anmälan.

Dessutom anser han att det krångliga språket leder till rättsosäkerhet för eleverna eftersom skillnaderna mellan olika skolors tolkningar av betygskriterierna blir för stora.

ur Lärarförbundets Magasin