Läs senare

Lärare dömd för olaga hot mot elev

En lärare har dömts i hovrätten efter att ha uttalat ett hot mot en elev med innebörden att hen skulle slå denne med ett baseballträ.

08 Mar 2016

Läraren var arg över en sak som hänt tidigare i ett klassrum och ville få en elev att berätta vem som låg bakom. För att förmå eleven att berätta hotade läraren eleven att hen annars skulle slå denne med ett baseballträ. 

Uttalandet, som polisanmäldes, gjorde i närvaro av två elever och en lärare. 
 

Den anmälde läraren hävdade i tingsrätten att hen inte menat att slå just den elev hen riktat uttalandet mot. Tingsrätten ansåg dock att det inte råder tvivel om att det var just det läraren menade. Trots det friades läraren eftersom tingsrätten bedömde att det läraren sagt inte var ägnat att framkalla ”allvarlig fruktan för egen säkerhet”. 
 

Domen överklagades till hovrätten som nu kommit med sin dom. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att lärarens hot var ägnat att hos eleven framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet. Läraren döms till böter för olaga hot. Hovrätten var dock inte enig. De två nämndemännen var av skiljaktig mening. 

ur Lärarförbundets Magasin