Läs senare

Lärare får minsta möjliga lönepåslag

Den genomsnittliga löneökningen blir 2,2 procent. Men i mer än hälften av kom- munerna blir den ännu mindre. Det visar statistik från 2010 års löneöversyn.

09 Mar 2011

I förra veckan var 225 av 294 lokalavdelningar klara med 2010 års kommunala löneförhandlingar. I genomsnitt höjdes lönenivån med 2,2 procent, vilket är strax över miniminivån på 2,0 procent.

I 124 av kommunerna blev höjningen mellan 2,0 och 2,1 procent, visar Lärarnas tidnings sammanställning. Som framgår av diagrammet härintill är det endast i fem kommuner som höjningen överstiger 3 procent.

Inte oväntat är Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén kritisk till hur kommunerna handskas med det centrala avtalet HÖK 10 (se faktaruta) som skulle förbättra skolans resultat och ge lärarna större löneökningar än andra grupper på arbetsmarknaden.

— I valrörelsen sa kommunpolitikerna att lärarna och skolan skulle prioriteras. Men nu kliver de inte fram. I stället låter de valfläsket härskna medan kommunerna fortsätter att snåla, säger Eva-Lis Sirén.

— Vi förutsåg att 2010 kunde bli trögt. Men nu säger signaler att man, trots stora överskott, budgeterar för avtal på lägsta nivå även för 2011. Då hamnar man på 1,5 procent vilket är lägre än den förväntade inflationen.

Har kommunerna inte förstått vad avtalet innebär?

— Politikerna överlåter åt tjänstemän att sköta lönepolitiken. Och då rullar det på i gamla hjulspår, lönesättningen blir en teknikalitet i stället för ett instrument för att åstadkomma utveckling. Politikernas utlovade prioritering av skolan och lärarna uteblir, säger Eva-Lis Sirén.

Vad gör ni åt det?

— Lärarförbunden och Sveriges kommuner och landsting, (SKL), har i dagsläget haft gemensamma träffar med 150 kommuner. Det behövs mycket mer kunskap om hur avtalet ska tillämpas. SKL har en gigantisk pedagogisk uppgift att få upp kommunerna ur snålträsket, säger Eva-Lis Sirén.

— Men framför allt måste kommunpolitikerna göra det som de i valet sa att de skulle, nämligen omprioritera. Många kommuner missköter nu lönepolitiken utan att inse följderna.

Vilka följder?

— Alla vill att skolans resultat förbättras, lärarna också. Men inte ens på skolor där eleverna når riktigt bra resultat premieras lärarna. Det här är så allvarligt att även regeringen insett det, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen vill utreda hur staten kan stimulera kommuner att utveckla sin lönepolitik för att nå bättre resultat. Hur långt man har kommit vill Eva-Lis Siren inte spekulera i.

— Men staten kan bidra på många sätt, till exempel genom att inrätta lektorat och karriärtjänster. Men det brådskar, regeringen måste upp ur startgroparna.

Ingela Gardner, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation har ingen entydig förklaring till det låga löneutfallet:

— Men än så länge har väl kommunerna inte kommit i gång med att utnyttja avtalets möjligheter. Kanske beror det på oklarheter om lärarnas arbetstider i avvaktan på de mål som inom kort kommer upp i Arbetsdomstolen, säger hon. 

Läraravtalet
HÖK 10

  • Det kommunala läraravtalet HÖK 10 är ett tvåårigt avtal som undertecknades den 6 maj förra året.
  • Den 30 april nästa år ska lärarlönerna i kommunerna ha höjts med lägst 3,5 procent.
  • Höjningen sker vid två tillfällen — den 1 april 2010 med lägst 2 procent och den 1 april 2011 med lägst 1,5 procent.
  • När den nya lönen betalas ut beror på när de lokala förhandlingarna är klara.

ur Lärarförbundets Magasin