Läs senare

Lärare går miste om introduktionsåret

4 av 10 nya lärare får inte det introduktionsår de har rätt till. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

12 Apr 2012

– Den enskilde läraren hamnar i kläm när arbetsgivarna inte tar sitt ansvar för introduktionen. Därmed undermineras legitimationssystemet ytterligare, skriver Markus Lindgren, ordförande i Lärarförbundet Student och Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, på Svenska Dagbladets debattsida.

Från och med den 1 juli 2011 ska alla nyexaminerade lärare ges en introduktionsperiod. Först efter att ha gått igenom ett introduktionsår kan en lärare få sin lärarlegitimation.
Lärarförbundet har frågat 1500 nyutbildade lärare och förskollärare om hur deras arbetsgivare har levt upp till sitt ansvar när det gäller att anordna introduktionsplatser.
Resultaten visar att:
• Endast 60 procent har fått sin introduktionsårsplats.
• Endast 47 procent av de nya lärarna har fått en annan lärare som mentor.
• Endast 31 procent av de nya lärarna har fått tid avsatt för förberedelser och samtal med sin mentor.

– Som systemet nu ser ut innebär det dock att den nya läraren själv får hitta sin introduktionsplats och att det är upp till varje enskild arbetsgivare att se till att det finns en mentor, en introduktionsplan och andra villkor på plats. Detta har visat sig inte fungera.
Lärarförbundet kräver nu att introduktionsåret ska göras om enligt den modell som fungerar för blivande läkare.
–  En bra start in i läraryrket bidrar till bättre resultat, ökad status och höjd attraktivitet för yrket generellt, skriver Markus Lindgren och Eva-Lis Sirén.

I början av mars gjorde Lärarnas tidning en liknande undersökning. Den visade att var tredje nyexaminerad lärare inte hade fått en mentor.

ur Lärarförbundets Magasin