Läs senare

Lärare kastade sax mot elev

För att få tyst på klassen kastade den legitimerade läraren en sax mot en av eleverna. Lärarnas ansvarsnämnd anser att händelsen visar att läraren är mindre lämplig att bedriva undervisning och utfärdar därför en varning.

10 Feb 2016

Lärarnas ansvarsnämnd varnar en legitimerad lärare som kastat en sax mot en elev i ett klassrum. Nämnden anser att läraren visat sig vara mindre lämplig att bedriva undervisning. 
 

Syftet med kastet ska enligt utredningen och lärarens egna uppgifter ha varit att påkalla elevens uppmärksamhet och få tyst i klassrummet. 
 

Bakgrunden till händelsen, som utspelade sig i årskurs 3–5, är kortfattat att läraren skulle ha reflekterande samtal med en elev i taget vid sitt skrivbord i klassrummet. Samtidigt skulle övriga elever arbeta självständigt. Vid upprepade tillfällen steg ljudvolymen i klassrummet, vilket fick läraren att vid olika tillfällen höja rösten, vid ett tillfälle släppa en tung bok på en hylla och även ta en sax och klinga mot en kaffemugg. 
 

Foto: ColourboxTill slut, när hen såg två elever leka istället för att arbeta, ställde hen sig upp och kastade en sax mot eleven. Saxen studsade mot en anslagstavla, drygt 30 centimeter ovanför elevens huvud. 
 

Eleven blev rädd och började gråta. Det märkte dock inte läraren själv utan en elev uppmärksammade hen på det. Detta ses av ansvarsnämnden som särskilt allvarligt.
Läraren har anfört att det aldrig var hens avsikt att träffa eleven.
 

Enligt Lärarnas ansvarsnämnd är det oacceptabelt att en lärare kastar föremål mot en elev. Att det rör sig om en sax ses som särskilt allvarligt. Lärarens agerande strider uppenbart mot vad som står i skollagen och läroplaner vad gäller värdegrunden och kränkande behandling mot elever och barn.
 

Nämnden anser att läraren agerat omdömeslöst och utdelar en varning. 

Lärarnas ansvarsnämnd varnar också två andra lärare. Det ena fallet handlar om en lärare som gett en elev i årskurs 5 ett slag med öppen hand i ansiktet under en musiklektion. Läraren har dömts för handlingen i domstol och godkänt det strafföreläggande hen fick. Ansvarsnämnden anser att den brottsliga handlingen i samband med lärarens yrkesutövning gör att hens lämplighet att verka som lärare kan ifrågasättas och utdelar därför en varning. 

Det andra fallet handlar, vilket Lärarnas tidning tidigare berättat, om en lärare som gav en tioårig elev en örfil under en lektion i textilslöjd. Även denna lärare är dömd i domstol för ringa misshandel och har godkänt det strafföreläggande hen fick. Lärarnas ansvarsnämnd varnar läraren och hänvisar till att hen i samband med sin yrkesutövning gjort sig skyldig till brott som gör att hennes lämplighet kan ifrågasättas.

Läraren blev med anledning av händelsen varslad om avsked, men valde att själv säga upp sig.

Lärarnas ansvarsnämnd

  • Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om lärare eller förskollärare som på grund av exempelvis missförhållanden ska bli fråntagna sina legitimationer eller få en varning. 
  • Prövningen sker efter en anmälan från Skolinspektionen.

ur Lärarförbundets Magasin