Läs senare

Lärare riskerar varning efter nacktag på elev

En lärare som låtit eleverna i en klass rösta om en störande elev skulle få rast eller inte och som dömts för att ha tagit upprepade nacktag på en annan elev, riskerar varning av Lärarnas ansvarsnämnd.

02 Nov 2015

Skolinspektionen vill att Lärarnas ansvarsnämnd varnar en lärare som såväl dömts för misshandel, som utsatt en elev för kränkande behandling. 
 

Brottet handlar om att läraren vid upprepade tillfällen greppat tag om en elevs nacke för att hämta eleven till en lektion. Läraren har dömts för misshandel för detta i såväl tingsrätt som hovrätt. Detta räcker för att läraren ska varnas, anser Skolinspektionen. 
 

Men myndigheten för också fram en annan grund för varning. Samma lärare ska förra hösten ha låtit eleverna i en klass rösta om huruvida två av klassens elever skulle få rast eller inte på grund av att de uppträtt störigt.

Läraren förnekar att det skulle handlat om bestraffning. Enligt läraren ska syftet aldrig ha varit att låta eleverna bestämma en enskild gärning, utan röstningen ska ses i sammanhanget att det i klassen fanns en diskussion om hur lärandemiljön kunde förbättras med ett tydligt elevinflytande. 
 

Skolinspektionen anser dock att det handlar om kränkande behandling gentemot en av eleverna och anser att läraren ska varnas då hen är mindre lämplig att bedriva undervisning. 

Lärarnas ansvarsnämnd

  • Prövar om lärare ska bli fråntagna sina legitimationer eller få en varning. 
  • Det är bara Skolinspektionen som kan skicka ärenden till Lärarnas ansvarsnämnd.  

ur Lärarförbundets Magasin