Läs senare

Lärare varnas efter terroristskämt

Läraren kommenterade en före detta elevs skägg och frågade om han blivit extremist. Enligt läraren var det ett skämt, men Lärarnas ansvarsnämnd finner uttalandena olämpliga och kränkande och ger en varning.

16 Feb 2016

”Oh you have a big beard”, ”have you become an extremist”, ”when you want to do something in the country tell me before so I can leave it”. Dessa uttalanden riktade en lärare till en före detta elev när de träffades under en rast. Det uppger eleven i sin anmälan till Skolinspektionen. Eleven anser sig ha blivit utsatt för kränkande och diskriminerande behandling på grund av etnisk tillhörighet eller religion.  

Enligt läraren ska hen inte ha sagt ”when” utan ”if”. Läraren har också uppgett att uttalandena var menade som ett skämt och inte hade för avsikt att kränka eleven. Hen har också bett om ursäkt, vilket eleven dock inte ville godta.

Skolinspektionen anser att läraren agerat olämpligt och har anmält den legitimerade läraren till Lärarnas ansvarsnämnd.

Av Skolinspektionens anmälan framgår att läraren förutom det nämnda tillfället varit inblandad i två andra händelser där hen säger sig ha skämtat med elever men där eleverna själva uppfattat uttalandena som nedlåtande. Såväl skolans rektor som biträdande rektor anser att läraren inte är lämplig att bedriva undervisning, men har inte vidtagit några åtgärder förutom ge skriftliga erinringar och att samtala med läraren om dennes beteende.

Lärarnas ansvarsnämnd anser att det läraren har sagt vid de tre tillfällena är olämpligt och kränkande. Nämnden skriver också i sitt beslut att ”mot bakgrund av världsläget, med ökad terrorism och extremism” framstår lärarens uttalanden riktade mot ”en ungdom med invandrarbakgrund” – alltså den ovan nämnda situationen på en rast – som ”särskilt omdömeslöst”.

Sammantaget anser Lärarnas ansvarsnämnd att läraren har visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning och meddelar därför en varning.

ur Lärarförbundets Magasin