Läs senare

Lärarfacken: Utred antagningen till landets skolor

Det fria skolvalet bidrar till ökad sortering av elever. Antagningen och urvalet till Sveriges skolor bör därför utredas ur ett segregationsperspektiv. Det föreslår de båda lärarfacken och LO i ett gemensamt utspel.

09 Feb 2016

Det fria skolvalet och frågan om likvärdighet i skolan är hett debatterade ämnen. I ett gemensamt utspel på tisdagen ger Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO sin syn på saken. 
 

De tre fackliga organisationerna har gemensamt tagit fram rapporten ”Friskoleurval med segregation som resultat”. Enligt den leder det fria skolvalet till att elever med likartad bakgrund samlas på samma skolor. En orsak till det är att det krävs att en elev stått i kö för att komma in på en viss friskola. 
 

Resonemanget går kortfattat ut på att kösystemet medför att betydligt fler elever som har föräldrar med en längre utbildningsbakgrund antas till vissa populära friskolor. Det beror i sin tur på att dessa föräldrar har en större benägenhet att göra ett aktivt val av skola och ställa sina barn i kö tidigt. 
 

Barn till föräldrar med kort utbildning hamnar i större utsträckning i kommunala skolor som tillämpar närhetsprincipen vid urval och antagning. Var dessa elever bor avgör alltså i större utsträckning vilken skola de hamnar i. 
 

Enligt de tre fackförbundsorganisationerna är den ökade boendesegregationen grunden för segregationen i skolan, men det fria skolvalet förstärker den tendensen. Med segregation i skolan menar de att elever med viss socioekonomisk eller etnisk bakgrund går på vissa skolor och att elever med annan bakgrund går på andra. 
 

För att göra elevsammansättningen mindre homogen bör antagning och urval till Sveriges skolor ses över ur ett segregationsperspektiv, anser de. 

ur Lärarförbundets Magasin