Läs senare

Lärarförbundet kräver riktmärken för barngrupper på fritids

Lärarförbundet kräver i ett brev till regeringen att det införs riktmärken för barngrupperna på fritidshemmen.

Nyligen återinförde Skolverket riktmärken för barngrupper i förskolan. Nu anser Lärarförbundet att det är dags att samma steg tas när det gäller fritidshemmen. Skolverket bör därför få i uppdrag att införa riktmärken för barngrupperna på fritidshemmen, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin. 
 

Förbundet efterlyser också att en plan upprättas för hur riktmärkena ska bli vägledande och normgivande i praktiken för såväl förskolan som fritidshemmen.
 

Sedan 1990 har den genomsnittliga gruppstorleken ökat med 130 procent, från 17,8 till 41,1 elever hösten 2014, påpekar Lärarförbundet. Personaltätheten har minskat med motsvarande hastighet och en allt lägre andel av personalen har fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot fritidshem.

ur Lärarförbundets Magasin